Obavještenja o javnim nabavkama

Aktivne nabavke:

Javne nabavke za 2020. godinu

PDF Nabavka usluge mjerenje efikasnosti postrojenja za tretman otpadnih voda

PDF Nabavka usluge održavanja vozila

Javne nabavke za 2019. godinu

PDF NABAVKA GORIVA – INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM bez objave i tenderska dokumentacija

PDFNabavka usluge laboratorijskog ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće po osnovu periodičnog pregleda, sa analizom pesticida kao specifičnih materija koje se očekuju i analizom nikla u sirovoj vodi

PDFNabavka – popravka oštećenog  asfaltnog  kolovoza

PDFNabavka HTZ opreme

PDFNabavka šljunka, pijeska i gotovog betona

PDFNabavka goriva

PDFOdluka o poništenju postupka javne nabavke usluge laboratorijskog ispitivanja

PDFOdluka o poništenju postupka javne nabavke opreme za detekciju mrežnog curenja

PDFОdluka о obustavi postupka javne nabavke računara i računarske opreme

PDFNabavka smjese za zaptivanje poklopaca na šahtovima kanalizacije

PDFОdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku jаvne nabavke usluge održavanja aplikacija

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računara i računarske opreme 

PDFPeriodičpna analiza

PDFNabavka računara

PDFNabavka vodovodnih armatura

PDFNabavka računara

PDFInformacija o pregovaračkom postupku za nabavku usluge održavanja aplikacija

PDFUsluge održavanja aplikacija

PDFNabavka građevinskog materijala

PDFNabavka hotelskih i ugostiteljskih usluga

PDFNabavka kanalizacionih cijevi

PDFInformacija o pregovaračkom postupku za dezinfekciono sredstvo

PDFPosebna odluka javne nabavke sredstava za bakteriološku dezinfekciju i deterdženata za pranje i ispiranje vodovodnih instalacija

PDFNABAVKA LIVENO ŽELJEZNI FAZONSKI KOMADA ZA RADNI PRITISAK_SPOJNICE

PDFNabavka opreme za lociranje curenja na mreži

PDFOdluke о izboru najpovoljnijeg ponuđača – održavanje vozila Društva

PDFOBAVJEŠTENJE O NASTAVKU POSTUPKA I IZMJENI TENDERSKE DOKUMENTACIJE nakon Zaključka KRŽ

PDFNabavka vodomjera i rezervnih dijelova 2019 

PDFNabavka vodovodnih PE cijevi i vodovodnog PE spojnog materijala

PDFNabavka gradnjevinskog materijala 2019

PDFNabavka hemikalija 2019

PDFOdluka o obustavi postupka javne nabavke

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca

PDFNabavka vozila finansijskog lizinga 2019

PDFObrazac praćenja realizacije ugovora za 2018. godinu

PDFPlan nabavke za 2019 godinu

PDFNаbavka kancelarijskog materijala

PDFNаbavka za -PPOV- mjerenje efikasnosti

PDFGodišnji poziv za usluge Aneksa II dio B ZJN

PDFNabavka usluge održavanja vozila 2019

Javne nabavke za 2018. godinu

PDFOdluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i poništenja 2018

PDFNABAVKA SLJUNKA, PIJESKA I GOTOVOG BETONA 2018

PDFNABAVKA POPRAVKA OŠTECENOG ASFALTNOG KOLOVOZA 2018

PDFNabavka HTZ opreme

PDFNabavka kredita OP/84

PDFNabavka osnovna analiza vode

PDFNabavka goriva 2018

PDFNabavka eksterna revizija

PDFPOZIV ZA HOTELSKE I RESTORANSKE USLUGE SA OPCIJOM ZA PREGOVORE

PDFNabavka sredstva higijene

PDFNabavka hotelsko-ugostiteljskih usluga

PDFNABAVKA PPR CIJEVI I FITINGA 2018

PDFITQ IN PROJECT THE WATER IS LIFE- GRANT AGREEMENT NO. 52.4

PDFNabavka usluge masinskog iskopa i zatrpavanje rovova

PDFDokumentacija po pitanjima sa portala za nabavku kreditnog zaduzenja

PDFNabavka kredita 2018

PDFNabavka usluge odrzavanje vozila

PDFNabavka studije  unapređenja upravljana izvorštem Grmić

PDFNabavka pocinčani i mesingani fitinzi i ventili

PDFNabavka specijalnog vozila – finansijski lizing

PDFNabavka PPR cijevi i fitinga

PDFPoziv za nabavku stručnih zdravstvenih usluga u oblasti zaštite zdravlja

PDFNabavka vodomjera i rezervnih dijelova 2018

PDFNabavka vodovodnih armatura za 2018.

PDFNabavka za PPOV

PDFNabavka radova asfaltiranja platoa u Hasama  za 2017

PDFNabavka sredstava higijene i napitaka za 2018

PDFPoziv za dostavu ponuda po Pravilniku o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama

PDFPoziv za usluge po Pravilniku o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama 

PDFPlan nabavke za 2018. godinu

PDFObrazac praćenja realizacije ugovora za 2017 godinu

Javne nabavke za 2017. godinu

PDFOdluke o dodjeli ugovora i poništenju-2017

PDFNabavka katjonskog flokulanta

PDFNabavka revolving kredita 2017

PDFNabavka sljunka, pijeska i gotovog betona

PDFNabavka građevinskog materijala

PDFNabavka kancelarijskog materijala

PDFNabavka livenih željeznih komada

PDFNabavka goriva

PDFNabavka hlora i bb boca

PDFNabavka radne mašine – finansijski lizing

PDFNabavka popravka oštećenog asfaltnog kolovoza

PDFNabavka HTZ opreme

PDFNabavka polimjera ponovljeni postupak

PDFNabavka usluge dorada aplikacije

PDFPoziv za dostavu ponuda za izradu Izvještaja

PDFNabavka PE cijevi

PDFNabavka reklamne usluge 

PDFNabavka periodične analize vode 

PDFNabavka osnovna analiza 

PDFNabavka usluge uređenje dijela terena izvorišta Grmić 

PDFNabavka hotelsko ugostiteljskih usluga 

PDFPoziv za dostavu ponuda za nabavku advokatski usluga

PDFNabavka usluge auto prevoza viška materijala i usluge mašinskog iskopa i zatrpavanja rovova

PDFNabavka polimjera 

PDFNabavka vodomjera

PDFNabavka korištenog kombi vozila 

PDFOdluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavci usluge posredovanja, zapošljavanja i osiguranja osoblja Aneks II dio B

PDF Poseban postupak aneks II Usluga zaposljavanja

 

 

Javne nabavke za 2016. godinu 

 

PDFPoziv za usluge po Pravilniku o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama

PDFOdluka o poništenju odluke o dodjeli ug. postupka polimjeri

PDFOdluka o obustavi javne nabavke sredstava higijene

PDFPoziv za usluge iz Aneksa II dio B ZJN

PDFForma realizacije ugovora

PDFForma realizacije ugovora u 2016.

PDFPraćenje realizacije ugovora u 2015 godini

Plan nabavke:

PDFDinamika plana nabavki za 2017

PDFOdluke o pokretanju postupaka

Aktivne nabavke:

PDFOpšte obavještenje o nabavci za projekat proširenja kanalizacione mreže

PDFNabavka revolving kredita

PDFNabavka hemikalija

PDFNabavka računara i računarske opreme

PDFNabavka sredstava higijene i napitaka

PDFNabavka radova popravka oštećenog asfalta

PDFNabavka HTZ opreme

PDFNabavka eksterna revizija 2016

PDFNabavka građevinskog materijala 

PDFOP-Nabavka goriva

PDFIzmjenjena tenderska dokumentacija za  nabavku flokulanta

PDFNabavka kancelarijskog materijala

PDFNabavka šljunka i pijeska

PDFNabavka flokulanata

 PDFNabavka hotelskih i restoranskih usluga

PDFNabavka reklamnih usluga i usluge marketinga

PDFIzmjena poziva za advokate

PDFPoseban postupak advokati

PDFIzvještaj provedenih nabavki

PDFObrazac izjava po novom ZJN

 

Završene:

PDFOdluke o dodjeli ugovora 2016

PDFNabavka rezervnih dijelova vodomjera

PDFNabavka vodomjera

PDFPP – nabavka usluge periodične analize vode

PDFPP – nabavka usluge osnovne analize vode

PDFOdluke o dodjeli ugovora

PDFObavještenje o nabavci robe broj 450-1-1-1-12/14

PDFDokumentacija za nabavku robe broj 450-1-1-1-12/14

PDFKZ- Nabavka usluge sertifikacije ISO 9001:2008 i resertifikacije ISO 14001:2004

PDFJavna nabavka tečnog hlora sa uslugom baždarenja boca

PDFDodaci KZ tender – izjave

PDFKZ – Nabavka šljunka i pijeska

PDFTenderska dokumentacija za gorivo

PDFNabavka bankarske usluge – revolving kredit

PDFNabavka usluge revizije finansijskih izvještaja za 2015 god.

PDFKZ – Nabavka vozila

PDFKZ – Nabavka hemikalija

PDFKZ – Nabavka osnovne analize vode – ponovljena

PDFKZ – Nabavka radova popravke oštećenog asfaltnog kolovoza

PDFKZ – Nabavka zaštitne opreme na radu (HTZ)

PDFKZ – Nabavka usluge periodične analize vode

PDFKZ – Nabavka usluge periodične analize vode

PDFKZ – Nabavka usluge osnovne analize vode

А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина - Сва права су задржана.