Javne nabavke

Datum objavljivanja na sajtu: 24. decembar 2019. godine. Na sajt je postavljena dokumentacija o Nabavci goriva – informacije o pregovaračkom bez objave i tenderska dokumentacija, koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Javne nabavke

Datum objavljivanja na sajtu: 13. decembar 2019. godine.Na sajt je postavljena dokumentacija za Godišnji poziv za usluge po pravilniku Aneks II dio B , koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.

Javne nabavke

Datum objavljivanja na sajtu: 5. decembar 2019. godine. Na sajt je postavljena dokumentacija o Nabavci usluge laboratorijskog ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće po osnovu periodičnog pregleda, sa analizom pesticida kao specifičnih materija koje se očekuju i analizom nikla u sirovoj vodi (4 uzorka) u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj Read more…

Održana humanitarna dječija pripredba “Razigrana jesen”

A.D. „Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina se odazvalo pozivu Udruženja građana „Glas mladih evropske Bijeljine“ koji su u protekloj nedjelji (11.-15. novembra 2019. godine) organizovali humanitarnu dječiju priredbu „Razigrana jesen“, u kojoj su učestvovali svi vrtići i predškolske ustanove sa područja grada Bijeljine. Naše Društvo je pored finansijske donacije, poklonilo 730 Read more…

А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина - Сва права су задржана.