Najčešća pitanja

U slučaju pucanja cijevi da li sam dužan platiti kompletan račun za vodu? 

Da, ako se pucanje cijevi desilo poslije Vašeg vodomjera. Sva registrovana potrošnja na vodomjeru, bez obzira kako je utrošena, mora se platiti, jer na tako registrovanu potrošnju A.D. “Vodovod i kanalizacija” plaća vodne doprinose i PDV.

Da li moram platiti vodu koja iscuri u šahtu kod vodomjera? 
Da ako voda curi poslije vodomjera. U slučaju da propušta spoj prije vodomjera ta Vam se količina vode ne zaračunava. Bez obzira da li curi prije ili poslije vodomjera molimo Vas da takve kvarove prijavite našoj dežurnoj službi jer je to u našem i Vašem interesu.

Ko je dužan zaštiti vodomjer od smrzavanja? 
U hladnim danima kada se temperatura spušta ispod nule, svaki potrošač je dužan da zaštiti svoj vodomjer od smrzavanja (stiropol, stare krpe, slama, karton itd.) na taj način da naš radnik može to jednostavno skloniti i očitati stanje na vodomjeru.

Da li je voda ispravna za piće? 
Da. Mi redovno kontrolišemo i provjeravamo stanje i kvalitet vode. U slučaju neispravnosti vode bićete na vrijeme obavješteni preko sredstava javnog inforimsanja i naše internet stranice.

Da li je naša voda “tvrda”?

Tvrdoća vode potiče od rastvorenih soli kalcijuma i magnezijuma. Kalcijum i magnezijum spadaju u esencijalne elemente i korisni su za ljudsko zdravlje. Ukupnu tvrdoću čine karbonatna i nekarbonatna tvrdoća. Karbonatna tvrdoća je uzrok za stvaranje kamenca, čine je karbonati i bikarbonati kalcijuma i magnezijuma i pri kuvanju vode se gubi. Nekarbonatna tvrdoća potiče od sulfata, fosfata, hlorida i nitrata kalcijuma i magnezijuma. Tvrdoća vode ne utiče na zdravstvenu ispravnost i ne ukazuje na zagađenje vode, stoga nije normirana  Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće  Republike Srpske. Tvrdoća vode obično se izražava u njemačkim stepenima (dH) ( Jednom njemačkom stepenu odgovara 10mg CaO/ l vode). Prema sadržaju rastvorenih soli, voda  iz bijeljinskog vodovoda spada u kategoriju umjereno tvrde vode.

Zašto je voda iz slavine bijele boje?

Pojavu bijele vode najčešće potrošači povezuju sa povećanim sadržajem hlora u vodi. Međutim, uzrok ove pojave nije povećan sadržaj hlora, već su u pitanju sitni mjehurići vazduha koji se u vodi formiraju miješanjem vazduha i vode pod povećanim pritiskom. Najčešće se sitni mjehurići  javljaju prilikom pražnjenja i ponovnog punjenja cjevovoda, kada se usled velikog pritiska vode, vazduh prisutan u cjevovodu izmiješa sa vodom, pri čemu nastaju mjehurići koji daju bijelu boju vode. Nedugo, nakon sipanja vode u posudu mjehurići nestanu.

А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина - Сва права су задржана.