Sistem vodosnabdijevanja

Sadašnji instalisani kapacitet izvorišta „Grmić“ je 535 l/s. Imajući u vidu činjenicu da je procjenjeni kapacitet izvorišta oko 1500-2000 l/s, treba reći da je jedan od osnovnih zadataka očuvanje kvaliteta vode na izvorištu posebno danas kada je na planeti Zemlji sve manje čiste i zdrave vode za ljudsku upotrebu.

izvoriste

 

Region sjeveroistočnog dijela Bosne i Hercegovine nema dovoljno izvorišta koje se mogu koristiti za ljudsku upotrebu, pa je i to razlog više da se izvorište „Grmić“ maksimalno zaštiti od zagađenja, jer ono može služiti vodosnabdijevanju regije sjeveroistočne Bosne.
Prvi korak na očuvanju kvaliteta vode izvorišta je sprovođenje usvojenog urbanističkog plana Bijeljine, po kojem se središnji dio neposredne zone zaštite sa sjeverne i južne strane mora proširiti da bi se spriječilo direktno zagađenje bunara usljed obrade i vještačkog đubrenja zemljišta koje sadašnji vlasnici koriste u poljoprivredne svrhe.