Zakonska regulativa

pdfZakon o komunalnim djelatnostima

pdfZakon o vodama

pdfZakon o sistemu javnih službi

pdfZakon o građevinskom zemljištu RS

pdfZakon o lokalnoj samoupravi

pdfZakon o utvrđivanju i prenosu prava raspolaganja imovinom

pdfZakon o zaštiti životne sredine