Обавјештења о јавним набавкама

 

Активне набавке:

Јавне набавке 2018. година

PDFНабавка за ППОВ

PDFНабавка радова асфалтирања платоа у Хасама 2017 

PDFНабавка средстава хигијене и напитака за 2018

PDFПозив за доставу понуда по Правилнику о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама

PDFПозив за услуге по Правилнику о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама 

Јавне набавке 2017. година

PDFНабавка катјонског флокуланта

PDFНабавка револвинг кредита 2017

PDFНабавка шљунка, пијеска и готовог бетона

PDFНабавка грађевинског материјала

PDFНабавка канцеларијског материјала

PDFНабавка ливених жељезних комада

PDFНабавка горива

PDFНабавка хлора и бб боца

PDFНабавка радне машине – финансијски лизинг

PDFНабавка поправка оштећеног асфалтног коловоза

PDFНабавка ХТЗ опреме

PDFНабавка полимјера поновљени поступак

PDFНабавка услуге дораде апликације

PDFПозив за доставу понуду за израду Извјештаја

PDFНабавка ПЕ цијеви

PDFНабавка рекламне услуге 

PDFНабавка периодичне анализе воде 

PDFНабавка основна анализа 

PDFНабавка услуге уређења дијела терена изворишта Грмић 

PDFНабавка хотелско угоститељских услуга

PDFПозив за доставу понуда за набавку адвокатски услуга

PDFНавка услуге ауто превоза вишка материјала и услуге машинског ископа и затрпавање ровова

PDFНабавка полимјера 

PDFНабавка водомјера

PDFНабавка кориштеног комби возила 

PDFОдлука о додјели уговора о јавној набавци услуге посредовања, запошљавања и осигурања особља Анекс II дио Б

PDF Посебан поступак анекс II Услуга запосљавања

Јавне набавке 2016. година

PDFПозив за услуге по Правилнику о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса дио Б Закона о јавним набавкама

PDFОдлука о поништењу одлуке о додјели уг. поступка полимјери

PDFОдлука о обустави јавне набавке средстава хигијене

PDFПозив за услуге из Анекса дио БЗЈН

PDFФорма реализације уговора

PDFФорма реализације уговора у 2016.

PDFПраћење реализације уговора у 2015 години

План набавке:

PDFДинамика плана набавке за 2017

PDFОдлуке о покретању поступка

Akтивне набавке

PDFОпште обавјештење о набавци за пројекат проширења канализационе мреже

PDFНабавка револвинг кредита

PDFНабавка хемикалија

PDFНабавка рачунара и рачунарске опреме

PDFНабавка средстава хигијене и напитака

PDFНабавка радова поправка оштећеног асфалта

PDFНабавка ХТЗ опреме

PDFНабавка екстерна ревизија 2016

PDFНабавка грађевинског материјала 

PDFOП-Набавка горива

PDFИзмјењена тендерска документација за набавку флокуланта

PDFНабавка канцеларијског материјала

PDFНабавка шљунка и пјеска

PDFНабавка флокуланата

 PDFНабавка хотелских и ресторанских услуга

PDFНабавка рекламних услуга и услуге маркетинга

PDFИзмјена позива за адвокате

PDFПосебан поступак адвокати

PDFИзвјштај проведених набавки

PDFОбразац изјава по новом ЗЈН

А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина - Сва права су задржана.