Обавјештења о јавним набавкама

Активне набавке:

Јавне набавке за 2024. годину

PDFОдлука о поништењу поновљеног поступка јавне набавке грађевинског материјала

PDFКонкурентски захтјев за доставу понуда у поступку јавне набавке услуге екстерне ревизије финансијских извјештаја

PDFОдлука о поништењу јавне набавке нових водомјера

PDFОдлука о поништњу поступка јавне набавке водоводних арматура за радни притисак минимално НП 10 бара

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку минитендерисања за набавку уља, мазива и средстава за возни парк Друштва

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке фреквентног регулатора за пумпу

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке хемикалија, реагенаса и потрошног материјала за лабораторијска испитивања

PDFОдлука о поништењу поступка јавне набавке обнове лиценце за антивирус „eScan Total Security for Bussiness“

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге лабораториског испитивања здравствене исправности воде за пиће

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке ултразвучног мјерача и пренапонске заштите

PDFОдлука о поништењу поступка јавне набавке резервних дијелова и опреме за возни парк

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке производа за чишћење и средстава за хигијену

PDFОдлука о поништењу поновљеног поступка јавне набавке LEICA CCP пакета одржавања теренског софтвера SMARTWORKS VIVA

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача и додјели оквирног споразума понуђачу „DUST COMPANY“ д.о.о. Зеница

PDFOдлука о поништењу јавне набавке грађевинског материјала

PDFОдлука о избору пајповољнијег понуђача у поступку јавне набавке течног хлора и услуге прегледа и испитивања боца за хлор

PDFОдлука о поништењу одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели уговора о јавној набавци прворангираном понуђачу и доношење одлуке о избору и додјели уговора о јавној набавци четврторангираном понуђачу у поновљеном поступку јавне набавке канцеларијског материјала

PDFОдлука о поништењу поступка јавне набавке LEICA CCP пакета одржавања теренског софтвера SMARTWORKS VIVA

PDFОдлука о поништењу избора најповољнијег понуђача и доношење одлуке о избору другорангираног понуђача у поступку јавне набавке поправке кровне конструкције на објекту бунара Б-9

PDFОдлука о поништењу понуде за набавку услуге поправке термореактора

PDFОдлука о поништењу поступка јавне набавке фрекветног регулатора за пумпу за дозирање полимера на центрифугама

PDFТендерска документација за набавку нових резервних дијелова за водомјере

PDFТендерска документација за поступак јавне набавке водомјера

PDFКонкурентски захтјев за доставу понуда у поновљеном поступку набавке резервних дијелова и опреме за возни парк

PDFКонкурентски захтјев за доставу понуда у поступку набавке хемикалија, реагенаса и потрошног материјала за лабораторијска испитивања

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача и додјели оквирног споразума понуђачу „Controlmatik BH“ доо Сарајево

PDFНабавка радова поправке оштећеног асфалтног коловоза

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача и додјели оквирног споразума понуђачу „Лала и Лаћо“ доо Бијељина

PDFТендерска документација за поступак набавке грађевинског материјала

PDFОдлука о поништењу поступка јавне набавке водоводних арматура

PDFКонкурентски захтјев за набавку Leica CCP пакета одржавања теренског софтвера SMARTWORKS VIVA

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке канцеларијског материјала

PDFОдлука о поништењу Позива за доставу понуда за набавку услуге дератизације

PDFКонкурентски захтјев за поступак јавне набавке услуге чишћења вакуум багером Пумпне станице 1 и ППОВ

PDFТендерска документација за поступак јавне набавке производа за чишћење и средства за хигијену

PDFТендерска документација за поступак јавне набавке ултразвучног мјерача протока и пренапонске заштите

PDFТендерска документација за набавку услуге екстерног великог сервиса центрифуга за обраду муља на ППОВ

PDFТендерска документација за поступак јавне набавке фреквентног регулатора за пумпу

PDFОдлука о резултатима претквалификације у поступку јавне набавке услуге лабораторијског испитивања исправности воде за пиће

PDFПриједлог тендерске документације за јавну набавку лабораторијског материјала за одржавање ППОВ

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку поправке, сервисирања и ремонта возила ФИАТ ХИТАЧИ

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова поправке кровне конструкције на објекту бунара Б-9

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге колективног комбинованог осигурања запослених од посљедица несрећног случаја

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге одржавања апликација

PDFОдлука о покретању поступка јавне набавке услуге одржавања апликација

PDFОдлука о резултатима претквалификације у поступку јавне набавке услуге одржавања апликација

PDFОдлуку о избору понуђача у поступку минитендерисања за набавку резервних дијелова и опреме за возни парк Друштва

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке шљунка и пијеска

PDFОдлука о избору најповољнијих понуђача за закључивање оквирног споразума са више понуђача за набавку моторних уља, мазива и средстава за возни парк Друштва

PDFОдлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке нове рачунарске опреме

PDFОдлука о поништењу одлуке о избору најповољнијег понуђача и доношење одлуке о избору другорангираног понуђача за набавку услуге периодичног прегледа ватрогасних апарата и испитивања хидрантске мреже у објектима Друштва

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хидрауличног апарата за чеоно заваривање

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала

PDFТендерске документацијеу поступку јавне набавке катјонског флокуланта за обраду муља на постројењу за пречишћавању отпадних вода ППОВ

PDFТендерска документација за поступак набавке топли, хални напитци и зачини за 2024

PDFНабавка течног хлора за баждарење боца за хлор 2024

PDFОдлука о поништењу за набавку штампаног материјала

PDFПлан набавке за 2024 годину.

PDFОдлука о избору понуђача у поступку минитендерисања за набавку резервних дијелова и опреме за возни парк

PDF Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге одржавања апликација

PDF Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова поправке кровне конструкције на објекту бунара Б-9

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавку канцеларијског материјала

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке нове рачунарске опреме

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке нових резервних дијелова за водомјере – поновљени поступак“

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге колективног комбинованог осигурања запослених од посљедица несрећног случаја

PDF Одлука о покретању поступка јавне набавке банкарске услуге кредитног задужења

PDF Тендерска документација за поступак набавке услуге превентивног и периодичног испитивања услова радне средине за љетњи период

PDFНабавка услуге одржавања поправке и сервис возила FIAT HITAČI

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке лиценцираног софтвера за графичку обраду података „Auto CAD“

PDFТендерска документација за поступак набавке моторних уља, мазива и средстава за возила

PDF Приједлог тендерске документације за набавку замјенских тонера

PDFТендерска документација за јавну набавку апарата за чеоно варење

PDFOдлука о поништењу поступка јавне набавке канцеларијског материјала

PDF Приједлог тендерске документације у поступку јавне набавке шљунка, пијеска и дробљеног камена

PDFОдлука о избору најповољнијих понуђача у поступку јавне набавке резервних дијелова и опреме за возни парк

PDFТендерска документација за набавку водоводних арматура

PDF Тендерска документација за набавку ливено-жељезних фазонских комада

PDFПриједлог тендерске документације за набавку услуге колективног комбинованог осигурања запослених

PDFПриједлог тендерске документације за поступак набавке рачунарске опреме

PDFПриједлог тендерске документације за набавку водоводних ПЕ цијеви и спојних материјала

PDFОдлука о поништењу Позива за доставу понуда за набавку батерија и сијалица

PDFПриједлог тендерске документације за набавку услуге поправке кровне конструкције на објекту бунара 

PDFOдлука о поништењу поступка јавне набавке услуге превентивног испитивања услова радне средине за љетњи период

PDFУзорци за поступак јавне набавке канцеларијског материјала

PDFКонкурентски захтјев за доставу понуда у поступку јавне набавке канцеларијског материјала 

PDFПриједлог тендерске документације за набавку услуге одржавања апликација 

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача – набавка водоводних арматура

PDFОдлука о поништењу поступка јавне набавке лиценцираног софтвера за графичку обраду података AutoCad или еквивалент

PDFОдлука о избору понуђача – набавка резервних дијелова и опреме за возни парк

PDFОдлука о поништењу Позива за доставу понуда за набавку опреме за видео надзор

PDFОдлука о поништењу Позива за доставу понуда – детекција и отклањање квара на штампачу RICOH INFO PRINT 1872

PDFПривремени план набавки за 2024. годину

PDFОдлука о усвајању привременог плана набавке за 2024. годину

Јавне набавке за 2023. годину

PDFОдлука о поништењу позива за доставу понуда за набавку услуге периодичног прегледа радника са повећаним ризиком

PDFОдлука о поништењу позива за доставу понуда за набавку гријача расхладне течности

PDFТендерска документација за набавку услуге периодичног прегледа ватргорасних апарата и хидрантске мреже

PDFОдлука о обустави поступка јавне набавке водоводних ПЕ цијеви и ПЕ и ПП спојног материјала за ПЕ цијеви

PDFОдлука о обустави поступка јавне набавке опреме за личну заштиту на раду (ХТЗ опрема)

PDFОдлука о обустави поступка јавне набавке нових резервних дијелова за водомјере

PDFПриједлог тендерске документације за поступак набавке водоводних арматура

PDFОдлука о поништењу услуга о сервису агрегата

PDFТД опрема за личну заштиту на раду ХТЗ опрема 2023 измјена

PDFВодоводне-пе-цијеви тендерска документација 2023 допуна

PDFНАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА – поновљени поступак набавке

PDFОбавјештење о набавци бр: 377-1-1-447-3-135/23

PDFКЗ Набавка производа за чишћење и средства за хигијену-допуна робе

PDFОбавјештење о набавци

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке периодичног испитивања електро и громобранских инсталација

PDFМодел тендерске документације за испитивање тржишта у поступку јавне набавке услуге ревизије акта о процјени ризика

PDFИспитивање тржишта за јавну набавку ППР цијеви и фитинга

PDFОдлука о поништењу одлуке о избору најповољнијег понуђача – набавка опреме за личну заштиту на раду (ХТЗ опрема)

PDFОдлука о поништењу поступка јавне набавке поправку кровне конструкције на објекту бунар Б-9

PDFОдлука о поништењу поступка јавне набавке услуге превентивног испитивања услова радне средине за љетњи период

PDFИспитивање тржишта за набавку поцинчаних фитинга и месинганих вентила

PDFПриједлог тендерске документације за набавку ливено-жељезних фазонских комада

PDFОдлука о поништењу поступка ЈН осигурања новца и других вриједности од разбојништва

PDFПриједлог тендерске документације за набавку услуге израде Извјештаја о имплементацији Акционог плана заштите животне средине

PDFПриједлог тендерске документације за поступак јавне набавке услуге екстерне анализе на ППОВ

PDFОдлука о поништењу поступка јавне набавке резервних дијелова за водомјере

PDFТендерска документација за набавку фекалних потопних пумпи

PDFТендерска документација за набавку радова поправке кровне конструкције на објекту бунара

PDFПриједлог тендерске документације у поступку јавне набавке услуге поправке, сервисирање и ремонта пумпе на ппов-у

PDFПриједлог тендерске документације у поступку јавне набавке услуге верификације водомјера

PDFПриједлог тендерске документације у поступку јавне набавке шљунка, пијеска и дробљеног камена

PDFНабавка радова асфалтирања оштећеног асфалтног коловоза

PDFПриједлог тендерске документације у сврху испитивања тржишта набавке услуге периодичног испитивања електро и громобранских инсталација

PDFНабавка услуге превентиве и периодичног испитивања услова радне средине за љетњи период

PDFНабавка услуге снимања унутрашњости бунара

PDFОдлука о поништењу поступка набавке ППР цијеви, ППР вентила, ПЕ и ППР фитинга

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поновљеном поступку набавке услуге обавезног осигурања моторних возила

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН водоводних арматура

PDFИспитивање тржишта за поступак јавне набавке личне заштитне опреме на раду (ХТЗ опрема)

PDFОдлука о поништењу поступка јавне набавке грађевинског материјала

PDFОдлука о поништењу поступка јавне набавке нове рачунарске опреме

PDFОдлука о поништењу поступка јавних набавки резервних дијелова за водомјере

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге превентивног прегледа

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку нових тонера

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке замјенских тонера

PDFНабавка нафтних деривата

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке резервних дијелова и опреме за возни парк Друштва

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ЛЖ фазонских комада

PDFКонкурентски захтјев за поступак јавне набавке екстерне ревизије

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ЛЖ фазонских комада

PDFПриједлог ТД за набавку ЛЖ, АЦ, ПВЦ и ПЕ цијеви

PDFТендерска документација за поступак јавне набавке нових резервних дијелова за водомјере

PDFТендерска документација за поступак јавне набавке нових водомјера

PDFТендерска документација за поступак јавне набавке ППР цвијеви, вентила и фитинга за кућне прикључке

PDFОдлука о обустави поступка јавне набавке нове рачунарске опреме

PDFИзмијењена тендерска документација у поступку јавне набавке замјенских тонера

PDFОдлука о избору најповољнијег добављача за набавку резервних дијелова за аутоматско и ручно хлорисање

PDFПоновљени поступак набавке резервних дијелова за возни парк Друштва

PDFЗахтјев за доставу понуда у поступку јавне набавке замјенских тонера

PDF Тендерска документација конкутентских захтјева за доставу понуда у поступку набавке обнове лиценце за антивирус „eScan Total Security for Business“

PDFИспитивање тржишта у поступку јавне набавке нове рачунарске опреме

PDFОдлука о поништењу поступка јавних набавки резервних дијелова и опреме

PDFПриједлог тендерске документације у поступку набавка замјенских тонера

PDFПриједлог тендерске документације у поступку јавне набавке грађевинског материјала

PDFПриједлог тендерске документације – набавка услуге превентивног и периодичног испитивања опреме и средстава за рад

PDFПриједлог тендерске документације – набавка услуге превентиве и периодичног испитивања опреме и срества за рад

PDFИзмијењена тендерска документација у поступку јавне набавке обавезног осигурања воззила

PDFПриједлог ТД у поступку јавне набавке обнове лиценце за антивирус eScan

PDFКонкурентски захтјев за доставу понуда у поступку јавне набавке услуге екстерне анализе на ППОВ

PDFИзмијењена тендерска документација у поступку јавне набавке обавезног осигурања моторних возила

PDFТендерска документација за набавку услуге обавезног осигурања моторних возила

PDFПоновљени поступак јавне набавке резервних дијелова и опреме за возни парк Друштва

PDFПриједлог тендерске документације – КЗ за услугу екстерне анализе на ППОВ-а

PDFОдлука о обустави поступка јавне набавке ливено жељезних фасонских комада

PDFКонкурентски захтјев у поступку јавне набавке резервних дијелова за аутоматско и ручно хлорисање

PDFПриједлог тендерске документације у поступку јавне набавке осигурања возила

PDFОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈН СЉУНКА, ПИЈЕСКА И ДРОБЉЕНОГ КАМЕНА

PDFОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈН РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА И ОПРЕМЕ ЗА ВОЗНИ ПАРК ДРУШТВА

PDFТендерска документација за поступак јавне набавке водоводне арматуре

PDFКонкурентски захтјев за доставу понуда у постуку јавне набавке топлих, хладних напитака и зачина

PDFОдлука о избору и додјели оквирног споразума другорангираном понуђачу у поступку јавне набавке производа за чишћење и средстава за хигијену

PDFTeндерска документација за поступак јавне набавке резервних дијелова и опреме за возни парк

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН поцинчаних фитинга и месинганих вентила

PDFПозив за доставу приједлога цијена за набавку ускуге техничког прегледа возила

PDFПриједлог тендерске документације у поступку јавне набавке резервних дијелова и опреме за возни парк Друштва

PDFОдлука о поништењу поступка јавне набавке ливено-жељезних фазонских комада

PDFТендерска документација за јавну набавку водомјера и резервних дијелова – истраживање тржишта

PDFОдлука о поништењу поступка ЈН водоводних арматура за радни притисак NP 10 bara

PDFОдлука о обустави поступка ЈН ливено-жељезних комада за радни притисак NP10 bara

PDFПриједлог ТД – Набавка хемикалија, реагенаса и потрошног материјала за лабораторијска испитивања

PDFТендерска документација за набавку услуге осигурања запослених

PDFОдлука о наставку поступка јавне набавке производа за чишћење и средства за хигијену

PDFОдлука о обустави поступка ЈН водоводних арматура

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ливено-жељезних комада

PDFОдлука о поништењу Позива за доставу понуда за мини тендер

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН радова асфалтирања оштећеног коловоза

PDFОсигурање запослених 2023

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН услуге лабораторијског испитивања исправности воде за пиће

PDFОдлука о поништењу поступка ЈН услуге снабдијевања електричном енергијом

PDFПриједлог ТД – Набавка услуге превентивног и периодичног испитивања услова радне средине

PDFОдлука о поништењу Позива за доставу понуда – набавка резервних дијелова, моторних уља и мазива за возни парк

PDFПриједлог тендерске документације у поступку јаве набавке хлора

PDFОдлука о избору понуђача – ЈН услуге одржавања апликација

PDFОдлука о избору понуђача – ЈН услуге запошљавања и осигурања особља

PDFПриједлог ТД – Набавка услуге снабдијевања електричном енергијом

PDFОдлука о резултатима претквалификације – ЈН услуге лабораторијског испитивања здравствене исправности воде

PDFПриједлог ТД – набавка шљунка, пријеска и дробљеног камена

PDFТендерска документација – набавка ливено-жељезних фазонских комада

PDFТендерска документација – асфалтирање оштећеног асфалтног коловоза

PDFОдлука о резултатима претквалификације – ЈН услуге одржавања апликација

PDFТендерска документација – Набавка водоводне арматуре

PDFОдлука о усвајању привременог плана набавке за 2023. годину

PDFПРИЈЕДЛОГ ТД -СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ-2023.-ГОДИНЕ

PDFПреговарачки поступак без објаве обавјештења за набавку усглуе одржавања апликација

PDFПреговарачки поступак без објаве обавјештења за набавку услуге лабораторијског испитивања воде за пиће

PDFПриједлог тендерске документације за набавку водоводних РЕ цијеви

PDFОбразац праћења реализације уговора/оквирног споразума за 2022. годину (IV квартал)

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача – ЈН нових рачунара и нове рачунарске опреме

PDFПОНОВНА НАБАВКА ТД УСЛУГА ДИСЛОКАЦИЈА МУЉА СА ППОВ_А

Јавне набавке за 2022. годину

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача поступку јавне набавке спојница за LŽ, AC, PVC I PE цијеви за притисак NP 10b i 16b.

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача – набавка услуге периодичног прегледа ватрогасних апарата и хидрантске мреже

PDFПриједлог тендерске документације – дислокација и збрињавање муља са ППОВ

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача – набавка водомјера и резервних дијелова за водомјере

PDFОдлука о другој измјени ребаланса Плана набавке за 2022. годину

PDFОдлука о поништењу поступка ЈН услуге дислокације и збрињавања дехидрираног муља

PDFКЗ – Набавка нових рачунара и нове рачунарске опреме

PDFОтворени поступак -СПОЈНИЦЕ ЗА ЛЖ АЦ ПВЦ И ПЕ ЦИЈЕВИ

PDFИзмјена тендерске документације – набавка услуге дислокације муља са ППОВ

PDFОдлука о поништењу јавне набавке банкарске услуге кредитног задужења

PDFНАБАВКА УСЛУГЕ ДИСЛОКАЦИЈЕ МУЉА ППОВ

PDFКонкурентски захтјев – услуга израде плана управљања отпадом – измјена

PDFКонкурентски захтјев – услуга израде плана управљања отпадом

PDFИзмијењена тендерска документација за набавку услуге осигурања новца и других вриједности од разбојништва

PDFТендерска документација за набавку услуге осигурања новца и других вриједности од разбојништва, за вријеме преноса и превоза

PDFКонкурентски захтјев – Набавка услуге периодичног прегледа ватрогасних апарата и хидрантске мреже

PDFOдлука о поништењу јавне набавке – хидраулична дизалица и радионичка лежаљка

PDFОдлука о измјени ребаланса плана набавке за 2022. годину

PDFИнформација о преговарачком поступку за набавку банкарске услуге кредитног задужења

PDFОбразац праћења реализације уговора за III квартал

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН резервних дијелова за фекалну пумпу

PDFТД за набавку резервних дијелова за фекалну пумпу

PDFОдлука о поништењу поступка ЈН дислокације и збрињавања муља са ППОВ

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача – ЈН замјенских тонера

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача – ЈН верификације водомјера

PDFОдлука о поништењу поступка јавне набавке услуге одржавања и развоја веб и мобилне апликације

PDFКЗ – набавка хидрауличне дизалице и радионичке лежаљке

PDF Набавка услуге дислокације муља на ППОВ

PDFКонкурентски захтјев – набавка услуге верификације водомјера

PDFКонкурентски захтјев – Набавка замјенских тонера

PDFКонкурентски захтјев – Услуга одржавања и развоја веб апликације

PDFНабавка услуге осигурања имовине – поновљени поступак

PDFНабавка ППР цијеви, вентила и фитинга за кућне прикључке

PDFОдлука о поништењу поступка ЈН услуге осигурања имовине

PDFИзмјена тендерске документације – Осигурање имовине

PDFОдлука о обустави поступка јавне набавке нафтних деривата

PDFОдлука о поништењу поступка јавне набавке банкарске услуге кредитног задужења

PDFОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈН НАФТНИХ ДЕРИВАТА

PDFОдлука о усвајању ребаланса плана набавке за 2022. годину

PDFТД за набавку канализационих ПВЦ и ХДПЕ цијеви

PDFОбразац праћења реализације уговора за II квартал

PDFОбразац за праћење реализације уговора (I квартал)

PDFКЗ -Набавка нових пнеуматика за службена возила Друштва – поновљени поступак јавне набавке

PDFКЗ – УСЛУГА ПРЕГЛЕДА, ИСПИТИВАЊА И ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНИХ ДОЗВОЛА

PDFКЗ поцинчани фитинзи и месингани вентили

PDFОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОНОВЉЕНОГ ПОСТУПКА ЈН КАНАЛИЗАЦИОНИХ ПВЦ И ХДПЕ ЦИЈЕВИ

PDFОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈН НОВИХ ПНЕУМАТИК

PDF  ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈН НАФТНИХ ДЕРИВАТА  

PDFКЗ – услуга израде доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача након проведене е-аукције у поступку набавке горива

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ЛЖ фазонских комада – прирубничке спојнице

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку лабораторијског матеијала за одржавање ППОВ

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку обнове лиценце за антивирус eScan

PDFКЗ – Набавка нових пнеуматика за службена возила Друштва

PDFПоновљена набавка банкарске услуге кредита

PDFOдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке спојница за ЛЖ, АЦ, ПВЦ и ПЕ цијеви

PDFТД поновљени отворени поступак набавке канализационих цијеви и HDPE цијеви

PDFИНФОРМАЦИЈА О ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ ЗА НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

PDFKонкурентски захтјев – Лабораторијски материјал за одржавање ППОВ-а

PDFKонкурентски захтјев – услуга обнова лиценци за антивирус eScan Total Security for Business

PDFTД НАБАВКА ВОДОВОДНЕ АРМАТУРЕ

PDFОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКА НАБАВКЕ РЕЗРЕВНИХ ДИЈЕЛОВА ЗА АУТОМАТСКО И РУЧНО

PDFОдлука о избору најповољнијег понудјаца у поступку набавке услуге испитивања и поправке бунарске пумпе

PDFOдлука о обустави поступка јавне набавке опреме за личну заштиту на раду

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача поцинчаних фитинга

PDFТД набавка -ЛЖ фазонски комади, спојнице E-BS и U-BS, спојнице E-PH-HD и U-PH-HD, репаратурне спојнице – поновљени поступак 

PDFTД поновљени Отворени поступак -Спојнице за ЛЖ, АЦ, ПВЦ И ПЕ цијеви

PDFТендерска документација за јавну набавку горива

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача екстерне анализе на ППОВ

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача за катјонски флокулант

PDFНабавка канцеларијског материјала – поновљени поступак

PDFОдлука о четвртој измјени плана набавке за 2022. годину

PDFПозив за достављање понуда – набавка услуга усавршавања радника

PDFПозив за достављање понуда – јавна набавка хотелских услуга

PDFKонкурентски захтјев – резервни дијелови за аутоматско и ручно хлорисање 

PDFKонкурентски захтјев – услуга испитивања и поправке бунарске пумпе

PDFОдлука о поништењу јавне набавке грађевинског материјала

PDFОдлука о поништењу јавне набавке канцеларијског материјала

PDFОдлука о поништењу поступка јавне набавке спојница за ЛЖ, АЦ, ПВЦ и ПЕ цијеви

PDFОдлука о обустави поступка набавке ХТЗ опреме

PDFОдлука о поништењу поступка јавне набавке банкарске услуге кредитног задужења

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке софтвера за хидрауличко моделирање и прорачун цјевовода под притиском- АquanetS

PDFКЗ поцинчани фитинзи и месингани вентили – поновљени поступак, измијењена тендерска документација

PDFОдлука о поништењу ЈН канализационе ПВЦ и ХДПЕ цијеви

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку течног хлора и баждарење боца за хлор

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку дробљеног камена

PDFЈавна набавка цијеви, вентила и фитинга за кућне прикључке

PDFКЗ поцинчани фитинзи и месингани вентили – поновљени поступак

PDFОдлука о изброру најповољнијег понуђача у поступку ЈН канцеларијског материјала

PDFОдлука о обустави поступка јавне набавке ХТЗ опреме

PDFОдлука о поништењу поступка јавне набавке ливено-жељених фазонских комада

PDFЈавна набавка грађевинског материјала

PDFКонкурентски захтјев за доставу понуда у поступку јавне набавке дробљеног камена

PDFОдлука о поништењу поступка јавне набавке поцинчаних фитинга и месинганих вентила

PDFОдлука о поништењу избора најповољнијег понуђача – ЈН ХТЗ опреме

PDFТендерска документација за набавку робе – канализационе пвц цијеви

PDFОдлука о трећој измјени и допуни плана набавке за 2022. годину

PDFОдлука о поништењу одлуке и доношењу одлуке о додјели оквирног споразума – ЈН ливено-жељезних фазонских комада 

PDFОдлука о обустави поступка јавне набавке средстава за хигијену

PDFНабавка водомјера и резервних дијелова за водомјере

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача – ЈН топлих, хладних напитака и зачина

PDFИзмијењени КЗ за услугу екстерне анализе на ППОВ

PDFПозив за достављање понуда за набавку услуга репрезентације у ресторанима и другим угоститељским објектима

PDFОдлука о избору најповољнијег понушђача – ЈН ливено-жељезних фазонских комада

PDFКонкурентски захтјев – услуга сервиса и одржавања возила Друштва

PDFКЗ-набавка софтвера за хидрауличко моделирање и прорачун цјевовода под притиском 24.03.2022. 

PDFКЗ поцинчани фитинзи и месингани вентили 25.03.2022. – поновљени поступак

PDFИнформација о преговарачком поступку за набавку основне анализе воде

PDFКонкурентски захтјев – набавка течног хлора и баждарење боца – поновљени поступак

PDFОтворени поступак – набавка спојница за цијеви

PDF Одлука о другој измјени Плана набавке за 2022. годину

PDF Одлука о поништењу поступка јавне набавке грађевинског материјала

PDFНабавка банкарске услуге кредита

PDFОдлука о поништењу поступка јн течног хлора, баждарење боца и набавка нових боца за хлор

PDFОдлука о поништењу поступка јн поцинчаних фитинга и месинганих вентила

PDF Конкурентски захтјев – ЈН канцеларијског материјала

PDF Конкурентски захтјев – ЈН средства за хигијену

PDF Конкурентски захтјев – ЈН топли, хладни напици и зачини

PDF Поновљена набавка хемикалија за лабораторију

PDF Одлука о поништењу поступка јавне набавке канцеларијског материјала

PDF Набавка грађевинског материјала – поновљени поступак

PDF Јавна набавка – резервни дијелови

PDF Одлука о обустави поступка јавне набавке ХТЗ опреме

PDF Тендерска документација за набавку услуге колективног осигурања запослених

PDF Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке шљунка и пијеска

PDF Одлука о измјени плана набавке

PDF Одлука о поништењу поступка јавне набавке хемикалија, реагенса и потрошног материјала за лабораторијска испитивања

PDF Одлука о избору најповољнијег понуђача – јавна набавка опреме за личну заштиту на раду

PDF Одлука о поништењу поступка јавне набавке грађевинског материјала

PDF Конкурентски захтјев – поцинчани фитинзи и месингани вентили

PDF Јавна набавка ливено-жељезних фазонских комада

PDF Одлука о обустави поступка јавне набавке „Екстерна анализа ППОВ“

PDF Позив за доставу понуда – Прослава 8. марта

PDF Набавка канцеларијског материјала

PDF Набавка течног хлора, баждарење боца и набавка нових боца за хлор

PDFГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ТД 2022 – ИЗМИЈЕЊЕНА ТД 04.02.2022. године

PDF Водоводне ПЕ цијеви

PDF КЗ за услугу екстерне анализе на ППОВ

PDF Набавка хемикалија

PDFНабавка грађевинског материјала

PDF Конкурентски захтјев – катјонски флокулант

PDF Тендерска документација за набавку ХТЗ опреме

PDF Позив за набавку услуге запошљавања и осигурања особља осим уговора о раду  и рјешења о именовању Анекс 2 дио Б

PDFИнформација о спровођењу преговарачког поступка без  објаве обавјештења – Периодична анализа воде

PDFОдлука о понишрењу поступка јавне набавке грађевинског материјала

PDFОбразац праћења реализације уговора/оквирног споразума квартал 4 за 2021 годину

PDFОбразац праћења реализације уговора/оквирног споразума квартал 3 за 2021 годину

PDFГодишњи позив за услуге Анекс II дио Б

PDFПлан набавки за 2022. годину

Јавне набавке за 2021. годину

PDF Одлука о поништењу поступка јавне набавке поцинчаних фитинга и вентила

PDF Одлука о поништењу јавне набавке ХТЗ опреме

PDF Одлука о избору најповољнијег понуђача

PDF Набавка грађевинског материјала

PDF Набавка шљунка и пијеска

PDF Набавка услуге поправке оштећеног асфалта

PDF Набавка замјенских тонера

PDF Набавка услуге одржавања апликације

PDF Набавка ХТЗ опреме

PDF Измијењени КЗ – Набавка поцинчаних фитинга и месинганих вентила

PDF Обавјештење о помијерању отварања поступка набавке услуге снабдијевања електричном енергијом

PDF Одлука о обустави поступка јавне набавке поцинчаних фитинга и месинганих вентила

PDFНабавка поцинчаних фитинга и месинганих вентила

PDF Измијењена тендерска документација за набавку услуге снабдијевања електричном енергијом

PDF Набавка електричне енергије

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке средстава хигијене и напитака 2021 

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге екстерне ревизије 2021.

PDF Набавка рачунара и рачунарске опреме – измјена тендерске документације

PDF Услуга ревизије – измјена тендерске документације

PDF Одлука о обустави поступка јавне набавке рачунара и рачунарске опреме

PDF Одлука о поништењу јавне набавке услуге мјерења ефикасности

PDF Одлука о поништењу Одлуке о избору јавне набавке услуге мјерења ефикасности

PDF Набавка рачунара

PDF Одлука о обустави поступка јавне набавке – услуге екстерне ревизије финансијских извјештаја

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача – Бранимир Андрић

PDF Набавка услуге екстерне ревизије

PDF Oдлука о избору најповољнијег понуђача -Медаљон промет

PDFОдлука о обустави поступка јавне набавке – услуге мјерења ефикасности ППОВ

PDF Образац праћења реализације уговора/оквирног споразума квартал 2

PDF Набавка – Одвоз муља са ППОВ

PDF Одлука о избору најповољнијег понуђача – „Nestro petrol“

PDF Набавка водоводних арматура

PDF Одлука о престанку поступка из разлога отказивања поступка јавне набавке

PDF Одлука о поништењу Одлуке о избору најповољнијег понуђача бр. УД-268-4/21

PDF Одлука о избору најповољнијег понуђача „Економски институт“ Д.О.О. Бања Лука

PDF Одлука о обустави поступка јавне набавке горива

PDF Одлука о обустави поступка ЈН услуге мјерења ефикасности ППОВ-а

PDF Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге мјерења ефикасности ППОВ-а

PDF Образац праћења реализације уговора/оквирног споразума за 2021. годину (1. квартал)

PDF Набавка услуге имплементације система финансијског управљања и контроле

PDF Одлука о избору понуђача „Пештан“ д.о.о. Лакташи

PDF Набавка услуге мјерења ефикасности ППОВ-а 3

PDF Јавна набавка услуге основне анализе воде

PDF Одлука о обустави поступка јн услуге мјерења ефикасности на ППОВ 2

PDF Набавка услуге мјерења ефикасности ППОВ-а 2 (измијењени КЗ)

PDF Одлука о обустави поступка јавне набавке услуге мјерења ефикасности на ППОВ

PDF Набавка услуге мјерења ефикасности ППОВ-а

PDF План и динамика набавки за 2021. годину

PDF Набавка ППР цијеви и фитинга

PDF Измјена – Набавка горива

PDF Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге посредовања, запошљавања и осигурања особља

PDF Образац праћења реализације уговора/оквирних споразума за 2020. годину

PDF Набавка водомјера и резервних дијелова

PDF Набавка услуге машинског ископа и затрпавања ровова

PDF Набавка услуге одржавања и сервисирања возила


Јавне набавке за 2020. годину

PDF Информација о провођењу преговарачког поступка без објаве обавјештења за набавку електричне енергије

PDF Набавка услуга Анекс II дио Б – Услуге запошљавања

PDF Годишњи позив за услуге Анекс II дио Б

PDF Набавка хотелских и угоститељских услуга

PDF Периодична анализа – преговарачки поступак без објаве обавјештења

PDF Одлуке о избору најповољнијих понуђача за 2020. годину

PDF Информација о преговарачком поступку за услугу одржавања апликација

PDF Набавка ливено-жељезних фазонских комада за радни притисак

PDF Одлука о обустави поступка јавне набавке услуге поправке оштећеног асфалтног коловоза

PDF Набавка шљунка, пијеска и готовог бетона

PDF Набавка – поправка оштећеног асфалтног коловоза

PDFOdluka o obustavi postupka jn cisterne za pitku vodu 1

PDFOdluka o obustavi postupka jn cisterne za pitku vodu 2

PDFOdluka o obustavi po uloženoj žalbi

PDF Набавка грађевинског материјала

PDF Набавка ХТЗ опреме

PDFОдлука о поништењу поступка јавне набавке PPR цијеви, PPR вентила, PE и PPR фитинга

PDFИзмијењена ТД за набавку цистерне за питку воду

PDFНабавка радова поправке и замјене дијела заштитне ограде и пошљунчавање приступног пута

PDFНабавка цистерне за питку воду

PDFНадоградња и допуна постојеће апликације SCADA система и опреме на изворишту

PDFНабавка ППР цијеви, ППР вентила и ПЕ и ППР фитинга за кућне прикључке

PDFНабавка ПЕ цијеви

PDFНабавка хемикалија

PDFОдлука о избору другорангираног понуђача у поступку јавне набавке рачунара и рачунарске опреме       

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку за набавке мјерача са дата логерима        

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке 3 кориштена теретна возила              

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке водомјера и резервних дијеловa

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге дислокације и збрињавања муљa

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача и додјели оквирног споразума у поступку јавне набавке резервних дијелова, потрошног материјала и услуга одржавања за потребе ППОВ а

PDFНабавка мјерача са ДАТА логерима

PDFНабавка кориштених теретних возила

PDFНабавка канцеларијског материјала

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге лабораторијског испитивања исправности воде за пиће

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача за набацку услуге машинског ископа и затрпавање

PDFНабавка здравствених услуга систематски преглед радникa

PDFНабавка услуга машинског ископа и затрпавање ровова

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача – услуга третмана отпадних вода

PDFПозив за набавку услуга лабораторијског испитивања здравствене исправности воде за пиће

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача – набавка услуге одржавања возила Друштва

PDFОдлука о избору најбољег понуђача – набавка услуге мјерења ефикасности ППОВ

PDFНабавка услуге одвоза муља ППОВ

PDFНабавка водомјера и резервних дијелова 2020

PDFНабавка третмана отпадних вода микробиолошким препаратима на постројењу за пречишћавање отпадних вода (ППОВ-у) Велика Обарска у циљу смањења продукције муља и ширења непријатних мириса

PDFПозив за пружање услуге израде Извјештаја о имплементацији Акционог плана за заштиту животне средине и социјална питања (ЕСАП) о усклађености рада Постројења за пречишћавање опадних вода (ППОВ)  са захтјевима ЕБРД-а

PDF Набавка одржавања и сервисирања ППОВ

PDFНабавка услуге мјерење ефикасности постројења за третман отпадних вода

PDFНабавка услуге одржавања возила

PDFОбразац за праћење реализације уговора за 2019. годину

PDFПлан и динамика набавки за 2020. годину

PDF Препоруке и одлуке о избору, поништењу и обустави поступка

Јавне набавке за 2019. годину

PDF Набавка горива – Информација о преговарачком без објаве и тендерска документација

PDFГодишњи позив за услуге по правилнику Анекс II дио Б

PDFНабавка услуга Анекс II дио Б услуге

PDFНабавка услуге лабораторијског испитивања здравствене исправности воде за пиће по основу периодичног прегледа

PDFНабавка – поправка оштећеног асфалтног коловоза

PDFНабавка ХТЗ опреме

PDFНабавка шљунка, пијеска и готовог бетона

PDFНабавка горива

PDFОдлука о поништењу поступка јавне набавке услуге лаборатиријског испитивања

PDFОдлука о поништењу поступка јавне набавке опреме за детекцију мрежног цурења

PDFОдлука о обустави поступка јавне набавке рачунара и рачунарске опреме

PDFНабавка смјесе за заптивање поклопаца на шахтовима канализације

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге одржавање апликација опреме

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке рачунара и рачунарске опреме

PDFПериодична анализа

PDFНабавка рачунара

PDFНабавка водоводних арматура

PDFНабавка рачунара

PDFИНФОРМАЦИЈА О ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АПЛИКАЦИЈА

PDFУслуге одржавања апликација

PDFНабавка грађевинског материјала

PDFНабавка хотелских и угоститељских услуга

PDFНабавка канализационих цијеви

PDFИнформација о преговарачком поступку за дезинфекционо средство

PDFПосебна одлука јавне набавке средстава за бактериолошку дезинфекцију и детерџената за прање и испирање водоводних инсталација

PDFNабавка поцинчани и месингани фитинзи и вентили

PDFНабавка ливено жељезних фазонских комада за радни притисак спојнице

PDFНабавка опреме за лоцирање цурења на мрежи

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача – одржавање возила Друштва

PDFНабавка преговарачки дугорочни кредит

PDFОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАСТАВКУ ПОСТУПКА И ИЗМЈЕНИ ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ након Закључка КРЖ

PDF Одлука о избору најповољнијег понуђаћа у поступку набавке водоводних ПЕ цијеви и водоводног ПЕ спојног материјала

PDFПреговарачки поступак набавка услуге кредитног задужењаа

PDFНабавка водомјера и резервних дијелова 2019

PDFНабавка услуге ремонта специјалног возила и поправка других уочених недостатака

PDFНабавка водоводних ПЕ цијеви и водоводног ПЕ спојног материјала

PDFНабавка грађевинског материјала 2019

PDFОдлука о обустави поступка јавне набавке

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача

PDFНабавка возила финансијски лизинг  2019 

PDFНабавка канцеларијског материјала -измјена- 

PDFОбразац праћења реализације уговора за 2018. годину

PDFПлан набавке за 2019 годину

PDFНабавка канцеларијског материјала

PDFНабавка за -ППОВ- мјерење ефикасности

PDFГодишњи позив за услуге Анекса II дио Б ЗЈН

PDFНабавка услуге одржавања возила 2019

Јавне набавке за 2018. годину

PDFОдлуке о избору најповољнијег понуђача и поништења 2018

PDFНабавка шљунка, пијеска и готовог бетона 2018

PDFНАБАВКА ПОПРАВКА ОШТЕЋЕНОГ АСФАЛТНОГ КОЛОВОЗА 2018

PDFНабавка ХТЗ опреме

PDFНабавка кредита ОП/84

PDFНабавка основна анализа воде

PDFНабавка горива 2018

PDFНабавка периодичне анализе воде

PDFITQ for Orgnization of educational-entertaining events within the project The water is life

PDFНабавка екстерна ревизија

PDFПОЗИВ ЗА ХОТЕЛСКЕ И РЕСТОРАНСКЕ УСЛУГЕ СА ОПЦИЈОМ ЗА ПРЕГОВОРЕ

PDFНабавка средства хигијене

PDFНабавка хотелско-угоститељских услуга

PDFНабавка ППР цијеви и фитинга

PDFITQ IN PROJECT THE WATER IS LIFE- GRANT AGREEMENT NO. 52.4

PDFНАБАВКА РЕАГЕНАСА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПАРАМЕТАРА У ОТПАДНИМ ВОДАМА НА УРЕЂАЈИМА ХАЦХ 2018

PDFНабавка ППР цијеви и фитинга

PDFНабавка услуге машинског ископа и затрпавања ровова

PDFДокументација по питањима са портала за набавку кредитног задужења

PDFНабавка кредита 2018

PDFНабавка услуге одржавање возила

PDFНабавка студије  унапређења управљана изворштем Грмић

PDFНабавка поцинчани и месингани фитинзи и вентили

PDFНабавка специјалног возила – финанскијски лизинг

PDFНабавка ППР цијеви и фитинга

PDFПозив за набавку стручних здравствених услуга у области заштите здравља

PDFНабавка водомјера и резервних дијелова 2018.

PDFНабавка водоводних арматура за 2018.

PDFНабавка за ППОВ

PDFНабавка радова асфалтирања платоа у Хасама 2018 

PDFНабавка средстава хигијене и напитака за 2018

PDFПозив за доставу понуда по Правилнику о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама

PDFПозив за услуге по Правилнику о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама 

PDFПлан набавке за 2018. годину 

PDFОбразац праћења реализације уговора за 2017 годину 

Јавне набавке за 2017. годину

PDFОдлуке о додјели уговора и поништењу-2017

PDFНабавка катјонског флокуланта

PDFНабавка револвинг кредита 2017

PDFНабавка шљунка, пијеска и готовог бетона

PDFНабавка грађевинског материјала

PDFНабавка канцеларијског материјала

PDFНабавка ливених жељезних комада

PDFНабавка горива

PDFНабавка хлора и бб боца

PDFНабавка радне машине – финансијски лизинг

PDFНабавка поправка оштећеног асфалтног коловоза

PDFНабавка ХТЗ опреме

PDFНабавка полимјера поновљени поступак

PDFНабавка услуге дораде апликације

PDFПозив за доставу понуду за израду Извјештаја

PDFНабавка ПЕ цијеви

PDFНабавка рекламне услуге 

PDFНабавка периодичне анализе воде 

PDFНабавка основна анализа 

PDFНабавка услуге уређења дијела терена изворишта Грмић 

PDFНабавка хотелско угоститељских услуга

PDFПозив за доставу понуда за набавку адвокатски услуга

PDFНавка услуге ауто превоза вишка материјала и услуге машинског ископа и затрпавање ровова

PDFНабавка полимјера 

PDFНабавка водомјера

PDFНабавка кориштеног комби возила 

PDFОдлука о додјели уговора о јавној набавци услуге посредовања, запошљавања и осигурања особља Анекс II дио Б

PDF Посебан поступак анекс II Услуга запосљавања

Јавне набавке за 2016. годину

PDFПозив за услуге по Правилнику о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса дио Б Закона о јавним набавкама

PDFОдлука о поништењу одлуке о додјели уг. поступка полимјери

PDFОдлука о обустави јавне набавке средстава хигијене

PDFПозив за услуге из Анекса дио БЗЈН

PDFФорма реализације уговора

PDFФорма реализације уговора у 2016.

PDFПраћење реализације уговора у 2015 години

План набавке:

PDFДинамика плана набавке за 2017

PDFОдлуке о покретању поступка

Akтивне набавке:

PDFОпште обавјештење о набавци за пројекат проширења канализационе мреже

PDFНабавка револвинг кредита

PDFНабавка хемикалија

PDFНабавка рачунара и рачунарске опреме

PDFНабавка средстава хигијене и напитака

PDFНабавка радова поправка оштећеног асфалта

PDFНабавка ХТЗ опреме

PDFНабавка екстерна ревизија 2016

PDFНабавка грађевинског материјала 

PDFOП-Набавка горива

PDFИзмјењена тендерска документација за набавку флокуланта

PDFНабавка канцеларијског материјала

PDFНабавка шљунка и пјеска

PDFНабавка флокуланата

 PDFНабавка хотелских и ресторанских услуга

PDFНабавка рекламних услуга и услуге маркетинга

PDFИзмјена позива за адвокате

PDFПосебан поступак адвокати

PDFИзвјштај проведених набавки

PDFОбразац изјава по новом ЗЈН