Обавјештења

Gordius у води за пиће

Присуство јединки ваљкастог црва врсте Gordius spp. у води за пиће је ријетка појава, и најчешће је посљедица локалних услова који погодују расту и развоју ових организама, какви су вањске чесме на кориту, истакање воде Read more…

By Nemanja Vasilic, ago
Обавјештења

Јавне набавке

Датум објављивања на сајту: 25. јануар 2018. године На сајт је постављена документација о Набавци радова асфалтирања платоа у Хасама за 2017, коју можете преузети у дијелу Јавне набавке.

By Nemanja Vasilic, ago
Обавјештења

Јавне набавке

Датум објављивања на сајту: 22. јануар 2018. године На сајт је постављена документација о Набавци средстава хигијене и напитака за 2018, коју можете преузети у дијелу Јавне набавке.

By Milun Tmusic, ago
Обавјештења

Јавне набавке

Датум објављивања на сајту: 8. јануар 2018. године На сајт је постављена документација о Позиву за услуге по Правилнику о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама, коју Read more…

By Nemanja Vasilic, ago
Обавјештења

Јавне набавке

Датум објављивања на сајту: 4. јануар 2018. године На сајт је постављена документација о јавној набавци револвинг кредита коју можете преузети у дијелу Јавне набавке

By Nemanja Vasilic, ago
Обавјештења

Јавне набавке

Датум објављивања на сајту: 13. децембар 2017. године. На сајт је постављена документација о јавној набавци шљунка, пијеска и готовог бетона, коју можете преузети у дијелу Јавне набавке.

By Nemanja Vasilic, ago
Обавјештења

Одлука о расписивању јавног конкурса

На сајт је постављена Одлука о расписивању јавног конкурса коју можете преузети овдје.   Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора друштва и извршног директора економско-правног сектора као чланова управе А.Д. „Водовод и Read more…

By Nemanja Vasilic, ago

А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина - Сва права су задржана.