Обавјештења

Јавне набавке

Датум објављивања на сајту: 07. август 2018. године На сајт је постављена позив за хотелске и ресторанске услуге са опцијом за преговоре, коју можете преузети у дијелу Јавне набавке.

By Milun Tmusic, ago
Обавјештења

Јавне набавке

Датум објављивања на сајту: 19. јул 2018. године На сајт је постављена документација о набавци ППР цијеви и фитинга, и набавци хотелско-угоститељских услуга, коју можете преузети у дијелу Јавне набавке.

By Nemanja Vasilic, ago
Обавјештења

А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина смањио цијену услуга одржавања септичких јама

На основу одлуке донесене на Скупштини Града Бијељина, која се односи на обавезу да свако домаћинство које посједује и редовно одржава септичку јаму дужно да има потврду којом доказује да је свој фекални отпад испразнило Више

Обавјештења

Јавне набавке

Датум објављивања на сајту: 18. јун 2018. године На сајт је постављена документација о набавци услуге машинског ископа и затрпавања ровова, коју можете преузети у дијелу Јавне набавке.

Обавјештења

Јавне набавке

Датум објављивања на сајту: 7. јун 2018. године На сајт је постављена документација по питањима са портала за набавку кредитног задужења, коју можете преузети у дијелу Јавне набавке.

Обавјештења

Јавне набавке

Датум објављивања на сајту: 04.јун 2018. године На сајт је постављена документација о Набавци кредита 2018 и набавка услуге одржавање возила, коју можете преузети у дијелу Јавне набавке.

By Milun Tmusic, ago
Обавјештења

Јавне набавке

Датум објављивања на сајту: 28.мај 2018. године На сајт је постављена документација о Набавци студије унапређења управљана изворштем Грмић, коју можете преузети у дијелу Јавне набавке.

By Milun Tmusic, ago
Обавјештења

Одржана редовна показна вјежба евакуације

Дана 22. маја 2018. године, успјешно је одржана Редовна показна вјежба евакуације и спасавања од пожара, испред и у просторијама а.д. „Водовод и канализација“ Бијељина (Ул. Хајдук Станка бр. 20) , која је предвиђена Планом заштите Више

Обавјештења

Oсновци у посјети изворишта воде „Грмић“ и лабораторије

Дана 15. маја 2018. године, извориште воде „Грмић“ и лабораторију а.д. „Водовод и канализација“ Бијељина посјетили су ученици Основне школе „Јован Дучић“ и имали су прилику да виде пумпна постројења и лабораторију а.д. „Водовод и Више

By Milun Tmusic, ago

А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина - Сва права су задржана.