Водоводна сагласност

Документа потребна за прибављање водоводне сагласности:

1. Рјешење о урбанистичкој сагласности

2. Главни пројекат објекта за који се тражи сагласност

3. Доказ идентитета инвеститора из урбанистичке сагласности (копија личне карте за физичка лица или копија уписа у судски регистар за правна лица односно потврда о ЈИБ-у)

4. За избјегла и расељена лица документ који потврђује њихов статус.

pdfЗахтјев за издавање водоводне сагласности

А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина - Сва права су задржана.