Основне информације

Подручје општине Бијељина снабдијева се питком водом са Изворишта „Грмић“ које се налази на југоисточном дијелу града Бијељине. Водоводном мрежом је покривено 25% територије општине Бијељина, односно 70% становништва је обезбјеђено питком водом. Укупна дужина цјевовода је око 620 км.

 

Са постојећег градског водоводног система Бијељина водом се снабдијева око 70,000 становника са градског подручја и око 20,000 становника у приградским насељима. Остатак становништва се снабдијева водом углавном преко индивидуалних цјевовода (Нортонових пумпи, копаних бунара и сл.).

Водоводни систем функционише без рестрикција воде и на високим температурама, а квалитет воде је константно задовољавајући. Вода се користи без кондиционирања, осим дезинфекције хлорисањем која се врши из превентивних разлога. Експлоатациони бунари су смјештени у ограђеној непосредној заштитној зони у којој се врло дисциплиновано спроводе све прописане мјере санитарне заштите.

Задатак друштва је да у наредном периоду апелујући на свијест грађана и усавршавајучи своју основну дјелатност заштити извориште од загађења јер наши капацитети уколико се буду правилно користили могу чистом и здравом водом снабдијевати регију цијеле сјевероисточне Босне.