За све информације контактирајте нас путем е-маила office@bnvodovod.com,
путем телефона:
Тел +387 55 226 460 (централа)
Фаx +387 55 226 462
или дођите лично у просторије А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина,
Улица Хајдук Станка 20, 76300 Бијељина

Управа друштва
Директор друштва
Извршни директор Техничког сектора
 ВД Извршни директор Економско-правног сектора
 Извршни директор Сектора за канализацију
Стручна Служба управе друштва
Виши стручни сарадник за систем квалитета
Сарадник за односе са јавношћу
Служба за информационо-комуникационе технологије
Руководилац Службе
Шеф Одјељења за информатичку подршку и односе са јавношћу
Одељење интерне ревизије
Интерни ревизор
Служба лабораторије
Руководилац лабораторије
Служба за производњу и дистрибуцију воде
Руководилац Службе
Служба за одржавање цјевовода и изградњу водоводне мреже
Руководилац Службе
Служба за пројектовање и развој
Руководилац Службе
Служба за управљање мрежом
Руководилац Службе
Служба за финансијско-рачуноводствене и комерцијалне послове
Руководилац Службе
Шеф Одјељења за финансијско-рачуноводствене послове
Шеф Одјељења продаје
Шеф Одјељења набавке
Сарадник за набавку
Служба наплате, очитавања и искључивања водомјера
Руководилац Службе
Служба за правне, кадровске и опште послове
Руководилац Службе

 

А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина - Сва права су задржана.