Контрола квалитета воде за пиће

 

Здравствена исправност воде за пиће један је од основних предуслова доброг здравља и један од основних показатеља здравственог стања становништва, хигијенско-епидемиолошке ситуације као и социо економског стања једне земље. У циљу заштите и унапређења јавног здравља, потребно је обезбједити довољне количине здравствено исправне воде за пиће, приступ води за пиће као и њену безбједност.

Одговорност да до корисника стигне здравствено исправна вода за пиће намеће потребу свакодневног испитивања воде kako изворишта тако и дистрибутивне мреже, у лабораторији Друштва, која је просторно, кадровски и технички опремљена за вршење основних физичко-хемијских и микробиолошких анализа.

laboratorija

 

Поред интерне контроле, врши се контрола квалитета од стране Јавно здравствене установе, по основу захтјева основног и периодичног прегледа, Правилника о здравственој исправности воде намијењене за људску потрошњу (Сл. Гласник Републике Српскe бр. 88/17).

У властитој лабораторији годишње се анализира преко  2600 узорака воде по основу основних физичко-хемијских и микробиолошких параметара, док се у лабораторијама Института за јавно здравство по основу параметара основног и  периодичног прегледа (Зворник, Бања лука, Београд) анализира око 450 узорака.

Резултати свих лабораторијских испитивања показују да вода за пиће задовољава захтјеве Правилника о здравственој исправности воде намијењене за људску потрошњу  у погледу  физичко-хемијских, микробиолошких, биолошких и радиолошких параметара.

Примједбе или одређена запажања могу се пријавити на телефон број 055/226-460 локал 68.