Савјети потрошачима

Да бисте избјегли могуће проблеме и трошкове око водоснабдијевања, ако се они појаве, ради бржег и ефикаснијег отклањања у обостраном интересу, дајемо Вам неколико савјета:

1. Прије сваког дужег одсуства (годишњи одмор, путовање, рад у иностранству и сл.), препоручујемо Вам да у шахту затворите вентил који се налази иза водомјера.

2. Ради спрjечавања, односно правовременог откривања и отклањања губитка на водној инсталацији (од водомјера до потрошних мјеста), било би пожељно бар једном мјесечно провјерити исправност инсталација. Провјера се врши тако што се затворе сва изливна мјеста, (у зградама с више станова, у договору са свим станарима), а на водомјеру контролише да ли црвени индикатор потрошње мирује. Ако мирује значи да губитка нема, а ако се окреће, то је сигуран знак губитка воде на Вашу штету и сами га морате пронаћи и отклонити. Желите ли утврдити колику Вам штету откривени губитак доноси, тада уз временску контролу путем сата и очитања протока на водомјеру можете лако утврдити губитак у л/мин, на сат или у м³ на дан, а што уз множење са цијеном даје финансијски губитак.

3. Пред наступање зимских мјесеци, у новембру или почетком децембра, провјерите да ли је водомјер заштићен од смрзавања. Уколико није, а нисте у стању сами извршити заштиту, молимо Вас да нас обавијестите. Заштита од смрзавања врши се на вишим подручјима.

4. Ако уочите било какав доток воде у шахт или оштећење истог (лом поклопца, оквира, крађу водомјера или поклопца, улегнуће шахта) обавијестите нас.

5. На индивидуалним градилиштима и ненастањеним кућама, након сваког прекида радова или прекида боравка, обавезно затворите вентил иза водомјера.

6. Вентил иза водомјера припада кућној инсталацији, поправља се и мијења на трошак потрошача. За затварање воде прије водомјера (приликом поправке или замјене вентила иза водомјера), морате позвати Техничку службу (тел: 055/226-460, опција 1). У зградама са више станара о радовима који се изводе морају бити обавијештени сви станари.

7. Испусни вентил иза водомјера уграђује и одржава потрошач сам и не смије бити уграђен у нашем шахту већ на кућној инсталацији.

8. За ненастањене објекте као и баште, било би корисно имати сопствени шахт са вентилом који се може затворити.

9. О прекиду водоснабдијевања због радова на цјевоводу бићете обавјештени путем средстава јавног информисања, нашим писменим обавјештењем или усмено од наших радника. При доласку воде, за очекивати је привремено замућење, зато пустите воду на свим излијевним мјестима да тече док се не избистри, и тек тада је можете слободно користити.

10. Ако у води уочите нешто неуобичајно, ако је смањена количина, пад притиска, повишена температура или је вода замућена, обавијестите нас ради отклањања недостатака.