Своју посвећеност и одговорност према квалитету производа и услуга, заштити животне средине, систему који осигурава производњу и дистрибуцију здравствено безбједне воде за пиће, Друштво је исказало одговарајући на захтјеве ИСО 9001, ИСО 14001 и ИСО 22000.
Добијањем сертификата, као и даљим планираним имплементацијама међународних стандарда А.Д. „Водовод и канализација“ потврђује своје трајно опредјељење да дјелатност Друштва према корисницима услуга и осталим заинтересованим странама, као и унутарњи процеси, буду усклађени са највишим европским и свјетским стандардима по питању квалитета услуге, заштите животне средине, безбједности воде за пиће, здравља и сигурности на раду.

ИСО 22000 (Систем управљања сигурношћу хране)
Након успјешно проведене екстерне неовисне контроле 02.02.2018. године, Систем управљања безбедношћу хране сертификован је 20.03.2018. године према стандарду ИСО 22000:2007, за област „Експлоатација и дистрибуција воде за пиће“. Овим сертификатом потврђено је да је Друштво увело и примјењује стем управљања безбедношћу хране усаглашен са захтјевима СРПС ЕН ИСО 22000:2007.

А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина - Сва права су задржана.