Систем водоснабдијевања

Садашњи инсталисани капацитет изворишта „Грмић“ је 535 л/с. Имајући у виду чињеницу да је процјењени капацитет изворишта око 1500-2000 л/с, треба рећи да је један од основних задатака очување квалитета воде на изворишту посебно данас када је на планети Земљи све мање чисте и здраве воде за људску употребу.
извористе.

                                           izvoriste

Регион сјевероисточног дијела Босне и Херцеговине нема довољно изворишта које се могу користити за људску употребу, па је и то разлог више да се извориште „Грмић“ максимално заштити од загађења, јер оно може служити водоснабдијевању регије сјевероисточне Босне.
Први корак на очувању квалитета воде изворишта је спровођење усвојеног урбанистичког плана Бијељине, по којем се средишњи дио непосредне зоне заштите са сјеверне и јужне стране мора проширити да би се спријечило директно загађење бунара усљед обраде и вјештачког ђубрења земљишта које садашњи власници користе у пољопривредне сврхе.