Законска регулатива

pdfЗакон о комуналним дјелатностима

pdfЗакон о водама

pdfЗакон о систему јавних служби

pdfЗакон о грађевинском земљишту РС

pdfЗакон о локалној самоуправи

pdfЗакон о утврђивању и преносу права располагања имовином

pdfЗакон о заштити животне средине

pdfПравилник о мјерама заштите, начину одређивања, одржавања и обиљежавања зона санитарне заштите

 

А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина - Сва права су задржана.