Информације о водоснабдијевању за 25. новембар 2020. године

Дана 25. новембра 2020. године, због отклањања кварова на водоводној мрежи, у времену од 08:00 до 14:30 часова, могући су прекиди у водоснабдијевању у улицама Николе Тесле, Омладинској и Мака Диздара у Јањи, укључујући све мање, прикључне улице. На свим осталим локацијама у граду и приградским насељима, која се водом снабдијевају из градског водоводног система Бијељине, водоснабдијевање ће бити уредно.

Информације о водоснабдијевању за 24. новембар 2020. године

Дана 24. новембра 2020. године, због отклањања кварова на водоводној мрежи, у времену од 08:00 до 14:30 часова, могући су прекиди у водоснабдијевању у улицама Николе Тесле и Шор у Новој Јањи, укључујући све мање, прикључне улице, као и у насељима Средњи Којчиновац и Савића бара у Новој Јањи. На свим осталим локацијама у граду и приградским насељима, која се водом снабдијевају из градског водоводног система Бијељине, водоснабдијевање ће бити уредно.

Информације о водоснабдијевању за 23. новембар 2020. године

Дана 23. новембра 2020. године, због отклањања кварова на водоводној мрежи, у времену од 08:00 до 14:30 часова, могући су прекиди у водоснабдијевању у улицама Раје Бањичића, Пантелинској и Угљевичкој у Бијељини, укључујући све мање, прикључне улице, као и у насељу Амајлије. На свим осталим локацијама у граду и приградским насељима, која се водом снабдијевају из градског водоводног система Бијељине, водоснабдијевање ће бити уредно.

Информације о водоснабдијевању за 20. новембар 2020. године

Дана 20. новембра 2020. године, због прикључења нових корисника и отклањања кварова на водоводној мрежи, у времену од 08:00 до 14:30 часова, могући су прекиди у водоснабдијевању у улицама Раје Бањичића, Пантелинској, Угљевичкој и Стефана Немање у Бијељини, укључујући све мање, прикључне улице, као и у насељима Амајлије и Попови. На свим осталим локацијама у граду и приградским насељима, која се водом снабдијевају из градског водоводног система Бијељине, водоснабдијевање ће бити уредно.

Информације о водоснабдијевању за 19. новембар 2020. године

Дана 19. новембрa 2020. године, због отклањања кварова на водоводној мрежи, у времену од 08:00 до 14:30 часова, могући су прекиди у водоснабдијевању у улицама Стефана Немање и Светозара Ћоровића у Бијељини, укључујући све мање, прикључне улице, као и у насељима Амајлије и Горње Црњелово.  На свим осталим локацијама у граду и приградским насељима, која се водом снабдијевају из градског водоводног система Бијељине, водоснабдијевање ће бити уредно.

Информације о водоснабдијевању за 18. новембар 2020. године

Дана 18. новембрa 2020. године, због отклањања кварова на водоводној мрежи, у времену од 08:00 до 14:30 часова, могући су прекиди у водоснабдијевању у улицама Кулина бана у Бијељини, Лешничка и Хамдије Чемерлића у Јањи, укључујући све мање, прикључне улице, као и у насељу Амајлије.  На свим осталим локацијама у граду и приградским насељима, која се водом снабдијевају из градског водоводног система Бијељине, водоснабдијевање ће бити уредно.

Информације о водоснабдијевању за 17. новембар 2020. године

Дана 17. новембрa 2020. године, због прикључења нових корисника на водоводну мрежу и отклањања кварова, у времену од 08:00 до 14:30 часова, могући су прекиди у водоснабдијевању у улицама Нушићева у Бијељини, Лешничка у Јањи и Карађорђева у Дворовима, укључујући све мање, прикључне улице, као и у насељима Амајлије, Бродац и Балатун.  На свим осталим локацијама у граду и приградским насељима, која се водом снабдијевају из градског водоводног система Бијељине, водоснабдијевање ће бити уредно.

Информације о водоснабдијевању за 16. новембар 2020. године

Дана 16. новембра 2020. године, због прикључења нових корисника на водоводну мрежу, у времену од 08:00 до 14:30 часова, могући су прекиди у водоснабдијевању у Индустријској зони у Бијељини и насељима Нови Дворови и Попови. На свим осталим локацијама у граду и приградским насељима, која се водом снабдијевају из градског водоводног система Бијељине, водоснабдијевање ће бити уредно.

master, Пре

Информације о водоснабдијевању за 13. новембар 2020. године

Дана 13. новембрa 2020. године, због прикључења нових корисника на водоводну мрежу, у времену од 08:00 до 14:30 часова, могући су прекиди у водоснабдијевању у насељима Балатун, Бродац и Модран.  На свим осталим локацијама у граду и приградским насељима, која се водом снабдијевају из градског водоводног система Бијељине, водоснабдијевање ће бити уредно.

Информације о водоснабдијевању за 12. новембар 2020. године

Дана 12. новембрa 2020. године, због прикључења нових корисника на водоводну мрежу и отклањања кварова, у времену од 08:00 до 14:30 часова, могући су прекиди у водоснабдијевању у улицама Војводе Петра Бојовића у Бијељини и Мајевичких бригада у Новим Дворовима, укључујући све мање, прикључне улице, као и у насељима Балатун, Бродац и Горњи Којчиновац.  На свим осталим локацијама у граду и приградским насељима, која се водом снабдијевају из градског водоводног система Бијељине, водоснабдијевање ће бити уредно.

А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина - Сва права су задржана.