Најчешћа питања

У случају пуцања цијеви да ли сам дужан платити комплетан рачун за воду?
Да, ако се пуцање цијеви десило послије Вашег водомјера. Сва регистрована потрошња на водомјеру, без обзира како је утрошена, мора се платити, јер на тако регистровану потрошњу А.Д. „Водовод и канализација“ плаћа водне доприносе и ПДВ.

Да ли морам платити воду која исцури у шахту код водомјера?
Да, ако вода цури послије водомјера. У случају да пропушта спој прије водомјера та Вам се количина воде не зарачунава. Без обзира да ли цури прије или послије водомјера молимо Вас да такве кварове пријавите нашој дежурној служби јер је то у нашем и Вашем интересу.

Ко је дужан заштити водомјер од смрзавања?
У хладним данима када се температура спушта испод нуле, сваки потрошач је дужан да заштити свој водомјер од смрзавања (стиропор, старе крпе, слама, картон итд.) на тај начин да наш радник може то једноставно склонити и очитати стање на водомјеру.

Да ли је вода исправна за пиће?
Да. Ми редовно контролишемо и провјеравамо стање и квалитет воде. У случају неисправности воде бићете на вријеме обавијештени преко средстава јавног информисања и наше интернет странице.

Да ли је наша вода „тврда“?                                                               

Тврдоћа воде потиче од растворених соли калцијума и магнезијума. Калцијум и магнезијум спадају у есенцијалне елементе и корисни су за људско здравље.
Укупну тврдоћу чине карбонатна и некарбонатна тврдоћа. Карбонатна тврдоћа је узрок за стварање каменца, чине је карбонати и бикарбонати калцијума и магнезијума и при кувању воде се губи. Некарбонатна тврдоћа потиче од сулфата, фосфата, хлорида и нитрата калцијума и магнезијума.Тврдоћа воде не утиче на здравствену исправност и не указује на загађење воде, стога није нормирана Правилником о здравственој исправности воде за пиће Републике Српске.
Тврдоћа воде обично се изражава у њемачким степенима (dH) (Једном њемачком степену одговара 10mg CaO/ l воде)
Према садржају растворених соли, вода из бијељинског водовода спада у категорију умјерено тврде воде.

Зашто је вода из славине бијеле боје?                                                         

Појаву бијеле воде најчешће потрошачи повезују са повећаним садржајем хлора у води. 
Међутим, узрок ове појаве није повећан садржај хлора, већ су у питањуситни мјехурићи ваздуха који се у води формирају мијешањем ваздуха и воде под повећаним притиском.Најчешће се ситни мјехурићи јављају приликом пражњења и поновног пуњења цјевовода, када се усљед великог притиска воде, ваздух присутан у цјевоводу измијеша са водом, при чему настају мјехурићи који дају бијелу боју воде. Недуго, након сипања воде у посуду мјехурићи нестану.

А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина - Сва права су задржана.