Исправност воде за пиће

Посљедња измјена: 14.11.2022. године

 

Микробиолошка и физичко-хемијска анализа

pdfАнализа воде 

Институт за заштиту здравља Републике Српске – Регионални завод Зворник – Микробиолошка анализа воде

pdfМикробиолошка анализ

Институт за заштиту здравља Републике Српске – Бања Лука

 Микробиолошка анализа воде

pdf Микробиолошка анализа

Завод за јавно здравље Шабац – Извјештај о испитивању

pdfМикробиолошка анализа 

Градски завод за јавно здравље
Центар за хигијену и хуману екологију
Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију Београд

pdfИзвјештај о испитивању

А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина - Сва права су задржана.