Исправност воде за пиће

Последња измјена: 16.1.2018. године

 

Жалбе корисника за исправност воде

pdfЖалбе корисника

Микробиолошка и физичко-хемијска анализа

pdfАнализа воде

Институт за заштиту здравља Републике Српске – Регионални завод Зворник – Микробиолошка анализа воде

pdfМикробиолошка анализа

Завод за јавно здравље Шабац – Извјештај о испитивању

pdfМикробиолошка анализа

Градски завод за јавно здравље
Центар за хигијену и хуману екологију
Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију Београд

pdfИзвјештај о испитивању

А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина - Сва права су задржана.