Датум објављивања на сајту: 20. октобар 2023. године.

На сајт је постављена документација Обавјештење о набавци, коју можете преузети у дијелу Јавне набавке.


0 коментара

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *