Поштовани,

Као што сте упознати, из досадашње праксе и информација на сајту АД “Водовод и канализација“ Бијељина (у даљем тексту: “Водовод“), код уградње водомјера тзв. класе “Ц“ појављивао се “проблем“ који се огледао у следећем: вентил за спречавање повратног тока воде из инсталација који се налази у водомјеру, а услед ширења воде приликом загријавања исте у бојлерима, је реаговао раније него вентил за спречавање повратног тока воде у сигурносном вентилу који се уграђују код уградње бојлера, а који служе да спријече да бојлер постане посуда под притиском, те исте растерећивао од појаве недозвољеног притиска у бојлеру.

Привремено рјешење је било да је Водовод на захтјев власника станова вршио вађење вентила за спречавање повратног тока воде. Како је од почетка уградње водомјера тзв. “Ц“ класе прошло више од 7 година, а у међувремену су произвођачи и дистрибутери бојлера идентификовали проблем и дали техничку препоруку за уградњу бојлера (копија флајера у прилогу) АД је донио одлуку да од 01.12.2023. године више НЕЋЕ вршити уклањање вентила за спречавање повратног тока воде у водомјерима.

Овим путем Вас позивамо да се више не обраћате нама за рјешавање ове проблематике него да исту рјешавате са вашим извођачем радова за ову врсту инсталација (уградња бојлера у складу са препорукама произвођача истог).

Прилог:

Копија флајера произвођача и дистрибутера бојлера


0 коментара

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *