Датум објављивања на сајту: 8. јануар 2018. године

На сајт је постављена документација о Позиву за услуге по Правилнику о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама, коју можете преузети у дијелу Јавне набавке


0 коментара

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *