Датум објављивања на сајту: 16. јануар 2019. године.

На сајт је постављена документација о Годишњем позиву за услуге Анекса II дио Б ЗЈН, коју можете преузети у дијелу Јавне набавке.


0 коментара

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *