Датум објављивања на сајту: 11. јануар 2019. године.

На сајт је постављена документација о Набавци услуге одржавања возила 2019., коју можете преузети у дијелу Јавне набавке.


0 коментара

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *