Gordius у води за пиће

Присуство јединки ваљкастог црва врсте Gordius spp. у води за пиће је ријетка појава, и најчешће је посљедица локалних услова који погодују расту и развоју ових организама, какви су вањске чесме на кориту, истакање воде преко гуменог цријева положеног на земљу која се интензивно наводњава, или цријева уроњеног у воду. Прочитај више…

Јавне набавке

Датум објављивања на сајту: 25. јануар 2018. године На сајт је постављена документација о Набавци радова асфалтирања платоа у Хасама за 2017, коју можете преузети у дијелу Јавне набавке.

Јавне набавке

Датум објављивања на сајту: 8. јануар 2018. године На сајт је постављена документација о Позиву за услуге по Правилнику о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама, коју можете преузети у дијелу Јавне набавке

Јавне набавке

Датум објављивања на сајту: 4. јануар 2018. године На сајт је постављена документација о јавној набавци револвинг кредита коју можете преузети у дијелу Јавне набавке

Јавне набавке

Датум објављивања на сајту: 13. децембар 2017. године. На сајт је постављена документација о јавној набавци шљунка, пијеска и готовог бетона, коју можете преузети у дијелу Јавне набавке.

Одлука о расписивању јавног конкурса

На сајт је постављена Одлука о расписивању јавног конкурса коју можете преузети овдје.   Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора друштва и извршног директора економско-правног сектора као чланова управе А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина

А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина - Сва права су задржана.