Честитамо свим грађанима а посебно корисницима наших услуга данашњи веома значајан дан, Свјетски или Међународни дан вода, који ћемо и ове године, због ситуације настале са пандемијом вируса корона, по други пут од 2005. године, веома скромно обиљежити а не на уобичајено свечарскији и важнији начин.

Зато користимо и ову прилику да, још једном, подсјетимо наше кориснике шта ми то радимо, шта смо урадили у последње вријеме на подизању квалитета наше услуге, доступности наше воде за пиће још већем броју корисника, те да посебно укажемо на значај воде и њену функцију у нашим животима.

Основна задаћа коју извршава наше Друштво је да уредно своје кориснике снабдијева здравом, квалитетном и увијек контролисаном водом за пиће 24 сата дневно свакога дана у години. Ту задаћу предано испуњавамо још од 1963. године. Беспрекидно радимо на развоју наше водоводне и од прије неколико година и канализационе мреже. Имамо и савремену фабрику за пречишћавање отпадних вода. За сада је капацитет нашег изворишта око 570 л/с, што је сасвим довољно за тренутне потребе Семберије. У оквиру водоводног система Бијељине постоје двије пумпне станице за појачавање притиска у водоводној мрежи, које се налазе у Љесковцу и у Обријежи.

Пет транспортних цјевовода убризгава питку воду у водоводни систем града а на њиховим излазима из изворишта, су изграђени ревизиони шахтови у које су уграђени мјерачи протока, помоћу којих се евидентирају подаци везани за измјерене протоке и притиске у цјевоводима на изворишту. Тако је данас могућност мјерења протока на овим транспортним цјевоводима тренутна и кумулативна. У поменутим ревизионим шахтовима је извршена и монтажа уређаја за аутоматско дозирање хлора.

Тренутно је на водоводну мрежу Бијељине прикључено 37.742 корисника, што је око 120.000 потрошача, који су снабдјевени здравом и стално контролисаном водом за пиће а на канализациону мрежу је прикључено 15.543 објеката.

Бијељинска вода је једна од најчистијих и најздравијих вода за пиће у БиХ. Њена редовна санитарна контрола је наша стална обавеза и један од најважнијих задатака, користи се без кондиционирања, осим дезинфекције хлорисањем, која се врши из превентивних разлога. Савремена интерна лабораторија Друштва свакодневно узоркује и врши анализе квалитета воде и на изворишту и на водоводној мрежи. Поред наше лабораторије контролу квалитета бијељинске воде врше и Институт за јавно здравство Регионални центар Зворник – седмично, те Институт за јавно здравство Бања Лука – периодично.

Управо је ова пандемија вируса корона и ситуација око ње у свијету и код нас на најбољи начин показала колико је битно имати један овакав систем, као што је водоводни и канализациони систем Бијељине, на који се у потпуности може ослонити систем санитарне заштите становништва.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ВОДИ И ЗАШТИТА ИЗВОРИШТА „ГРМИЋ“

          Вода је темељ живота и основни састојак сваког живог бића. Потребе за водом одраслог човјека износе од 2,5 до 3 литра дневно. Вода је покретач или ограничавајући фактор развоја сваке заједнице од породице до цивилизације.

Број становника на планети се убрзано повећава, потребе за водом расту из године у годину а њена количина се не мијења. Процјењује се да ће до 2025. године око двије трећине човјечанства осјетити озбиљан недостатак воде. Стручњаци тврде да око 1,1 милијарда људи нема приступ води за пиће, да око двије и по милијарде људи нема обезбјеђене елементарне санитарне услове, а да више од пет милиона људи годишње умире од болести које су узроковане загађеном водом ( само од дијареје дневно умре 6.000 људи).

Организација Уједињених нација је прије нешто више од двадесет седам година 22. март прогласила за Свјетски дан вода са намјером да истакне њену важност и ограничавајућу улогу у развоју. За коју годину потребе за водом ће премашити залихе а онда престаје развој и почињу борбе за воду са могућношћу избијања међудржавних ратова.

Од 1950. године потрошња воде се удвостручила. Многе државе, чак и у Европи, немају довољно воде за пиће. Све је мање здраве изворске воде а стручњаци сматрају да је главни разлог за то у неконтролисаној сјечи шума. Највећи дио расположиве питке воде користи се за наводњавање и производњу хране. Њен велики дио би се могао сачувати, уколико би се за наводњавање користиле пречишћене отпадне воде, каже се у прије неколико година објављеном извјештају Уједињених нација.

Количина загађене воде је већа него у базенима десет највећих свјетских ријека. Посебан проблем представља загађење подземних вода. Ова загађења једним дијелом узрокује пољопривреда – кориштењем вјештачких ђубрива, као и отпадне воде из сеоских насеља. Лоше стање вода угрожавају застарјеле технологије у фабрикама и неразумни људски поступци, али сигурно један од најизраженијих загађивача, су неуређене депоније. Поред тога, сваког дана се у ријеке, језера и друге водене токове баца шест милиона тона отпада. Сваки отпад прије или касније доспијева до подземних вода и загађује их. То је дуготрајан и људском оку невидљив процес којим су вода и отпад погубно-нераскидиво повезани.

Подземне питке воде као један од геолошких и хидрогеолошких ресурса представљају како глобално тако и локално највреднији животни ресурс због чега је 21 вијек  већ назван „Вијек воде“. Проблем обезбјеђења довољних количина квалитетне воде за пиће је у појединим државама и регионима већ постао ограничење њиховог укупног развоја. Развој технологије у многим областима и недовољна  брига државе и грађана насупрот сталној борби за очување резерви подземних вода још више је истакао проблем подизања опште културе и еколошке свијести за очување ресурса и продужење вијека одрживости резерви подземних вода.

Средином 2005. године град Бијељина је дефинисао стратешке правце и циљеве развоја међу којима је посебно тежиште стављено на заштиту питке воде, заштиту земљишта и ваздуха. Циљ је био да се реализацијом пројеката у овој области створе претпоставке за бржи привредни развој са акцентом на развој пољопривреде.

А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина заједно са градском управом Бијељине су у највећој мјери финасирали пројекат изградње канализационе мреже, чији је један од најзначајнијих приоритета био изградња канализационог система за одвод отпадних и оборинских вода, чиме би се заштитило извориште питке воде „Грмић“ и водотоци у ужем градском подручју.

Реализација пројекта изградње канализационог система града Бијељина се од 2005. године обављала у више фаза а Пројекат је формално-правно завршен 27. јануара 2020. године, када смо од стране холандског донатора „Орио“ обавијештени да је усвојен Финални извјештај о напретку Пројекта као и Извјештај о извршеној ревизији финансијских извјештаја урађен од стране независног ревизора.

На овај дан сваке године морамо подсјетити на обавезу свих нас да се према овом природном али и животном ресурсу односимо са посебном пажњом али и на наш слоган – „Вода је живот“!


0 коментара

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *