А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина данас функционише као савремено друштво са сталном тенденцијом ка усавршавању и проширењу наше основне дјелатности.
Са окончањем процеса приватизације структура акцијског капитала друштва је сљедећа:

Општина Бијељина – 65%
ПРЕФ РС А.Д. Бања Лука – 10 %
Фонд за реституцију РС А.Д. Бања Лука – 5%
Остали акционари – 20%

У претходних неколико година број запослених, а нарочито лица са високом стручном спремом, се повећао што је евидентно подигло на виши ниво квалитет, професионалност и стручност у обављању регистроване дјелатности. Тренутно запошљавамо 197 радника.Са посљедњим увећањем основног капитала друштва исти данас износи 10.009.225,00 КМ, а годишњи приход за 2011. годину је око 8.371.831,00 КМ.Друштво је успјело да од водоводног система који је до 1992. године снабдијевао око 30 000 становника сагради систем који снабдијева око три пута већи број становника користећи се искључиво сопственим кадровима и расположивим средствима.