Исправност воде за пиће

Посљедња измјена: 11.09.2023. године

 

Микробиолошка и физичко-хемијска анализа

pdfАнализа воде

Институт за заштиту здравља Републике Српске – Регионални завод Зворник – Микробиолошка анализа воде

pdfМикробиолошка анализа воде

Институт за заштиту здравља Републике Српске – Бања Лука

 Микробиолошка анализа воде

pdf Микробиолошка анализа

Завод за јавно здравље Шабац – Извјештај о испитивању

pdfМикробиолошка анализа 

Градски завод за јавно здравље
Центар за хигијену и хуману екологију
Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију Београд

pdfИзвјештај о испитивању