А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина је издвајањем из комуналне радне организације „4. јул“ започело са радом као Јавно предузеће „Водовод и канализација“ Бијељина дана 31. јула 1991. године са основном ђелатношћу експлоатације, пречишћавања и дистрибуције воде.

Друштво је у наредном периоду прошло кроз неколико својинских трансформација, а по доношењу Одлуке о трансформацији основног јавног државног предузећа у акционарско друштво од 29. децембра 1999. године започет је процес трансформације у акционарско друштво.
Од јула 2004. године ово друштво послује под називом Акционарско друштво „Водовод и канализација“ Бијељина.