Финансијски извјештаји

Финансијски извјештај за 2023. годину

pdfИзвјештај независног ревизора за 2023. годину

pdfФинансијски извјештај за 2023. годину

pdfБиланс токова за првих 6 мјесеци

pdfБиланс успјеха за првих 6 мјесеци

pdfБиланс стања за првих 6 мјесеци

Финансијски извјештај за 2022. годину

pdfФинансијски извјештај за 2022. годину

pdfБиланс токова за 6 мјесеци

pdfБиланс стања за 6 мјесеци

pdfБиланс успјеха за 6 мјесеци

Финансијски извјештај за 2021. годину

pdfИзвјештај независног ревизора за 2021. годину

pdf Финансијски извјештај за 2021. годину

pdfБиланс стања за 6 мјесеци

pdfБиланс токова за 6 мјесеци

pdfБиланс успјеха за 6 мјесеци

Финансијски извјештај за 2020. годину

pdfИзвјештај независног ревизора за 2020. годину

pdfФинансијски извјештаји за 2020. годину

pdfБиланс стања за 6 мјесеци

pdfБиланс токова за 6 мјесеци

pdfБиланс успјеха за 6 мјесеци

Финансијски извјештај за 2019. годину

pdfИзвјештај независног ревизора за 2019. г.

pdfФинансијски извјештај за 2019. годину

pdfБиланс стања за 6 мјесеци

pdfБиланс токова за 6 мјесеци

pdfБиланс успјеха за 6 мјесеци

Финансијски извјештај за 2018. годину

pdfИзвјештај независног ревизора за 2018. г.

pdfФинансијски извјештај за 2018. годину

pdfБиланс стања за 6 мјесеци

pdfБиланс токова за 6 мјесеци

pdfБиланс успјеха за 6 мјесеци

Финансијски извјештај за 2017. годину

pdfMишљење независног ревизорa

pdfФинансијски извјештај за 2017. годину

pdfБиланс токова готовине за 6 мјесеци

pdfБиланс успјеха за 6 мјесеци

pdfБиланс стања за 6 мјесеци

      Финансијски извјештај за 2016. годину

pdfMишљење независног ревизорa

pdfФинансијски извјештај за 2016. годину

pdfБиланс токова готовине за 6 мјесеци

pdfБиланс успјеха за 6 мјесеци

pdfБиланс стања за 6 мјесеци

                                    Финансијски извјештај за 2015. годину

pdfФинансијски извјештај за 2015.годину

pdfФинансијски извјештај за 6 мјесеци

pdfМишљење независног ревизора

    Финансијски извјештај за 2014. годину

pdfБиланс стања

pdfБиланс успјеха

pdfБиланс токова године

pdfМишљења независног ревизора

pdfБиланс стања за 6 мјесеци

pdfБиланс успјеха за 6 мјесеци

pdfБиланс токова године за 6 мјесеци

Финансијски извјештај за 2013. годину

pdfБиланс стања

pdfБиланс успјеха

pdfБиланс токова готовине

pdfМишљење независног ревизора

Финансијски извјештај за 2012. годину

pdfБиланс стања

pdfБиланс успјеха

pdfБиланс токова готовине

pdfБиланс стања за 6 мјесеци

pdfБиланс успјеха за 6 мјесеци

pdfБиланс токова готовине за 6 мјесеци

Финансијски извјештај за 2011. годину

pdfМишљење независног ревизора

pdfБиланс стања

pdfБиланс успјеха

pdfБиланс токова готовине

pdfБиланс стања за 6 мјесеци

pdfБиланс успјеха за 6 мјесеци

pdfБилан токова готине за 6 мјесеци

Финансијски извјештај за 2010. годину

pdfМишљење независног ревизора

pdfБиланс стања

pdfБиланс успјеха

pdfБиланс токова готовине

Финансијски извјештај за 2009. годину

pdfМишљења независног ревизора

pdfБиланс стања

pdfБиланс успјеха

pdfБиланс токова готовине