Цјеновник прикључака

Просјечан цјеновник кућних прикључака пречника до 1″ за индивидуалне (породичне) стамбене објекте:
1. Цијена кућног прикључка на водоводну мрежу пречника ДН 63мм до ДН110 мм, просјечне дужине Л=5м износи од 450-600 КМ.

2. Цијена кућног прикључка на водоводну мрежу пречника ДН 63мм до ДН 110 мм, просјечне дужине Л=10 м, са прекопавањем макадамског пута у дужини Л=5м износи од 700-830 КМ.

3. Цијена кућног прикључка на водоводну мрежу пречника од ДН 63 мм до ДН110 мм, просјечне дужине Л=10 м са подбушивањем асфалтног пута у дужини Л=5м износи од 1000-1100 КМ.

4. Цијена кућног прикључка на водоводну мрежу пречника ДН 63мм до ДН 110 мм, просјечне дужине Л=10 м, са сјечењем асфалта у дужини Л=5м износи од 1300-1500 КМ.

5. Цијена кућног прикључка на водоводну мрежу пречника ДН 200 мм до ДН 300 мм, просјечне дужине Л=10 м, са сјечењем асфалта у дужини Л=5 м износи 1350-1600 КМ.
Напомена: У наведеним цијенама није обухваћена такса јавних путева Републике српске за прекопавање магистралних и регионалних путева која износи око 550 КМ али је обрачуната комунална такса за радове на јавним површинама у износу од 7-360 КМ, у зависности од облоге пута и положаја цјевовода у трупу саобраћајнице.