Javne nabavke

Datum objavljivanja na sajtu: 11. januar 2019. godine Na sajt je postavljena dokumentacija o Nabavci usluga održavanja vozila 2019., koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke.