Javne nabavke

Datum objavljivanja na sajtu: 8. januar 2018. godine. Na sajt je postavljena dokumentacija o Pozivu za usluge po Pravilniku o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama, koju možete preuzeti u dijelu Javne nabavke

А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина - Сва права су задржана.