Vodovodni priključak

Investitor je dužan dostaviti sledeća dokumenta:

1. Rješenje o odobrenju za građenje (građevinska dozvola) ili saglasnost nadležnog opštinskog organa za privremeno priključenje predmetnog objekta na javni sistem vodosnabdijevanja opštine Bijeljina ili potvrdu mjesne zajednice da je predmetni objekat izgrađen prije 1969. godine.

2. Dokaz o vlasništvu predmetnog objekta (Z.K. izvadak ne stariji od 6 mjeseci)

3. Potpisanu saglasnost vlasnika vodovodnog šahta ovjerenu od strane nadležnog opštinskog organa

4. Kopija katastarskog plana

5. Dokaz identiteta investitora (kopija lične karte za fizička lica ili kopija upisa u sudski registar za pravna lica odnosno potvrda o JIB-u)

pdfZahtjev za priključak na vodovodnu mrežu