Najčešća pitanja

Slab pritisak vode na višim spratovima u stambenim zgradama

Održavanje pritiska vode u vododistributivnom sistemu na području grada Bijeljina vrši AD ’’Vodovod i kanalizacija’’, a isto se zasniva na radu pumpi u okviru Izvorišta ’’Grmić’’ ili tzv. buster stanica (Ljeskovac, Hase, Velika Obarska). Pritisak koji održava Izvorište je cca 3,7 bar, a pritisci koje održavaju buster stanice su cca 4,5-5 bar. Ovi pritisci nisu raspoloživi pritisci na mjestu priključenja potrošača, jer stvarno raspoloživi pritisak zavisi od visinske kote na mjestu priključenja (hidrostatički pritisak) kao i pada pritiska kod protoka vode u vododistributivnom sistemu usled gubitaka. AD ’’Vodovod i kanalizacija’’ obezbjeđuje minimalni pritisak od cca 2,5 bar-a na mjestu priključka objekta na javni vododistributivni sistem.

Uobičajeno je, a i poželjno, da Investitor prije izrade projektne dokumentacije od ovog preduzeća traži uslove za projektovanje (podatke o hidrostatičkom pritisku u vodovodnoj mreži na koju se priključuje objekat, kao i podatke o cjevovodu na koji će se priključiti predmetni objekat). Na osnovu dobijenih podataka projektantska kuća koju je angažovao Investitor vrši izradu projektno tehničke dokumentacije gdje na osnovu potrebnih proračuna dimenzioniše kućne vodovodne instalacije i definiše (bira) potrebnu opremu za iste, a u koju spada i stanica za povišenje pritiska, ako za njom ima potrebe.

Preduzeće obezbjeđuje date parametre na mjestu priključenja na distributivni cjevovod.

Praksa je pokazala da je potrebno za više etaže, iznad četvrte kod uobičajenih spratnih visina bez suterena, predvidjeti ugradnju stanice za povišenje pritiska u kućnim instalacijama, što i sugerišemo Investitoru kod davanja Rješenja o vodovodnoj i kanalizacionoj saglasnosti.

Takođe, iskustveno, preporučujemo da na najvišem izlivnom mjestu hidrostatički pritisak bude cca 1,5-2 bar-a, kako bi kućni uređaji (veš mašina, bojler, mašina za sudove, neke jednoručne tuš baterije i sl.) mogli da funkcionišu, o čemu projektanti treba da vode računa prilikom hidrauličkog proračuna unutrašnjih vodovodnih instalacija.

Razlog problema curenja sigurnosnog ventila ispod bojlera kućnih instalacija i način otklanjanja istog

Osnovni razlog je nedovoljna zapremina bojlera predviđena za prihvat širenja tople vode kod zagrijavanja iste.

Sigurnosni ventil i bojler

Sigurnosni ventil je sastavljen iz dva elementa, ventila za sprečavanje povratnog toka vode u instalaciji (uobičajen naziv – nepovratni ventil) i rasteretnog dijela koji služi da rastereti instalaciju od prekomjernog povećanja pritiska u istoj (dio instalacije iza sigurnosnog ventila gledajući u odnosu na tok vode u instalaciji). Osnovni izvor povećanja pritiska na kućnim instalacijama je širenje (povećavanje zapremine) pri zagrijavanju vode u bojleru za pripremu tople potrošne vode. Sam bojler po svojoj konstrukciji treba da omogući kompenzaciju širenja vode prilikom zagrijavanja iste, tzv. vazdušni dio bojlera koji se nalazi iznad uronske cijevi za toplu vodu. Za razliku od ’’starih’’ bojlera, proizvođači novih bojlera, koji su prisutni na ovom tržištu, su ovu zapreminu smanjili te ista nije u mogućnosti da obavi svoju ulogu kod kompenzacije širenja vode prilikom zagrijavanja, a ’’razlozi’’ za ovo su višestruki i dobro su poznati proizvođačima. Iz razloga nedovoljne kompenzacije širenja vode kod zagrijavanja, dolazi do povećanja pritiska iznad predviđenog te sigurnosni ventil obavlja svoju ulogu tj. ’’otvara’’ i time rasterećuje instalaciju od prekomjernog povećanja pritiska.

Vodomjer

Vodomjeri za individualnu upotrebu, novije generacije sa većom klasom tačnosti, u svom kućištu pored mehanizma za mjerenje protekle količine vode sadrže i sito na ulazu u kućište vodomjera kao i ventil za sprečavanje povratnog toka vode (uobičajen naziv – nepovratni ventil) iz kućnih instalacija, a koji je smješten na izlazu iz vodomjera. Svrha ovog ventila je da spriječi vraćanje vode iz kućnih instalacija da bi se, u skladu sa zahtjevima za zdravstvenu bezbjednost vode, spriječilo mješanje vode iz istih sa vodom u vododistributivnom sistemu, kao i zaštita vodomjera od povrata vrele vode kada bojler pregrije ili ’’propari’’ u slučaju otkazivanja termičkih zaštita na istom.

Razlog ’’problema’’ sa vodomjerom

Ova dva ventila za sprečavanje povratnog toka vode, u sklopu sigurnosnog ventila i vodomjera, imaju različitu klasu osjetljivosti na povećanje pritiska u instalacijama, odnosno na pojavu povratnog toka vode u instalacijama kod težnje da se kućne instalacije rasterete prema vododistributivnom sistemu. Dosadašnja praksa je pokazala da je nepovratni ventil u sigurnosnom ventilu daleko tromiji od ventila za sprečavanje povratnog toka u vodomjeru, koji brže reaguje i sprečava povrat vode kroz vodomjer.

Prijedlog rješenja

Dakle, šta je rješenje za obezbjeđivanje uslova da sigurnosni ventil nema potrebu da radi svoju funkciju rasterećenja instalacija od prekomjernog pritiska u istim.

Na prvom mjestu je obezbjeđenje potrebne zapremine za prihvat širenja vode kod zagrijavanja, što se postiže ili ugradnjom bojlera sa dovoljnom istom zapreminom, ili ugradnjom dodatne ekspanzione posude za sanitarnu vodu koja nadoknađuje potrebnu zapreminu za širenje vode. Ovo je dugoročno jedino kvalitetno rješenje.

Na drugom mjestu je skraćivanje uronske cijevi u bojleru čime se zapremina za prihvat širenja vode pri zagrijavanju povećava na potrebnu. Negativna strana ovog pristupa je smanjivanje korisne zapremine za toplu vodu za par litara za koliko je prethodna povećana.

Na trećem mjestu je smanjenje temperature na koju se zagrijava voda u bojleru, jer se smanjenjem iste smanjuje i zapremina širenja vode zagrijavanjem na istu. Negativna posledica ovog pristupa je smanjenje količine tople vode koja je u određenom vremenskom intervalu na raspolaganju.

Četvrti pristup je uklanjanje ’’problema’’ u vidu ventila za sprečavanje povratnog toka u vodomjeru što ima za direktnu posledicu da, u slučaju povrata vrele vode ili vodene pare (ako propari bojler), dolazi do sigurnog oštećenja vodomjera te je potrebna ugradnja novog. U ovom slučaju posledica za korisnika je što on snosi troškove novog vodomjera i njegove zamjene (Odluka o vodovodu i kanalizaciji na području grada Bijeljina, Sl. Glasnik grada Bijeljina 28/17).

U slučaju da se korisnik usluga opredjeli za četvrti pristup, potrebno je da pozove 055-226-460 i zatraži uklanjanje ventila za sprečavanje povratnog toka u vodomjeru, što se uredno evidentira i postupa po zahtjevu istog.

Način otklanjanja posledica curenja sigurnosnog ventila je odvođenje iscurele vode u kućnu kanalizaciju. Negativna posledica ovog pristupa je povećana potrošnja vode i električne eneregije za njeno zagrijavanje.

U slučaju pucanja cijevi da li sam dužan platiti kompletan račun za vodu? 

Da, ako se pucanje cijevi desilo poslije Vašeg vodomjera. Sva registrovana potrošnja na vodomjeru, bez obzira kako je utrošena, mora se platiti, jer na tako registrovanu potrošnju A.D. “Vodovod i kanalizacija” plaća vodne doprinose i PDV.

Da li moram platiti vodu koja iscuri u šahtu kod vodomjera? 
Da ako voda curi poslije vodomjera. U slučaju da propušta spoj prije vodomjera ta Vam se količina vode ne zaračunava. Bez obzira da li curi prije ili poslije vodomjera molimo Vas da takve kvarove prijavite našoj dežurnoj službi jer je to u našem i Vašem interesu.

Ko je dužan zaštiti vodomjer od smrzavanja? 
U hladnim danima kada se temperatura spušta ispod nule, svaki potrošač je dužan da zaštiti svoj vodomjer od smrzavanja (stiropol, stare krpe, slama, karton itd.) na taj način da naš radnik može to jednostavno skloniti i očitati stanje na vodomjeru.

Da li je voda ispravna za piće? 
Da. Mi redovno kontrolišemo i provjeravamo stanje i kvalitet vode. U slučaju neispravnosti vode bićete na vrijeme obavješteni preko sredstava javnog inforimsanja i naše internet stranice.

Da li je naša voda “tvrda”?

Tvrdoća vode potiče od rastvorenih soli kalcijuma i magnezijuma. Kalcijum i magnezijum spadaju u esencijalne elemente i korisni su za ljudsko zdravlje. Ukupnu tvrdoću čine karbonatna i nekarbonatna tvrdoća. Karbonatna tvrdoća je uzrok za stvaranje kamenca, čine je karbonati i bikarbonati kalcijuma i magnezijuma i pri kuvanju vode se gubi. Nekarbonatna tvrdoća potiče od sulfata, fosfata, hlorida i nitrata kalcijuma i magnezijuma. Tvrdoća vode ne utiče na zdravstvenu ispravnost i ne ukazuje na zagađenje vode, stoga nije normirana  Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće  Republike Srpske. Tvrdoća vode obično se izražava u njemačkim stepenima (dH) ( Jednom njemačkom stepenu odgovara 10mg CaO/ l vode). Prema sadržaju rastvorenih soli, voda  iz bijeljinskog vodovoda spada u kategoriju umjereno tvrde vode.

Zašto je voda iz slavine bijele boje?

Pojavu bijele vode najčešće potrošači povezuju sa povećanim sadržajem hlora u vodi. Međutim, uzrok ove pojave nije povećan sadržaj hlora, već su u pitanju sitni mjehurići vazduha koji se u vodi formiraju miješanjem vazduha i vode pod povećanim pritiskom. Najčešće se sitni mjehurići  javljaju prilikom pražnjenja i ponovnog punjenja cjevovoda, kada se usled velikog pritiska vode, vazduh prisutan u cjevovodu izmiješa sa vodom, pri čemu nastaju mjehurići koji daju bijelu boju vode. Nedugo, nakon sipanja vode u posudu mjehurići nestanu.