Osnovne informacije

Područje opštine Bijeljina snabdijeva se pitkom vodom sa Izvorišta „Grmić“ koje se nalazi na jugoistočnom dijelu grada Bijeljine. Vodovodnom mrežom je pokriveno 25% teritorije opštine Bijeljina, odnosno 70% stanovništva je obezbjeđeno pitkom vodom. Ukupna dužina cjevovoda je oko 620 km.Sa postojećeg gradskog vodovodnog sistema Bijeljina vodom se snabdijeva oko 70,000 stanovnika sa gradskog područja i oko 20,000 stanovnika u prigradskim naseljima. Ostatak stanovništva se snabdijeva vodom uglavnom preko individualnih cjevovoda (Nortonovih pumpi, kopanih bunara i sl.).Vodovodni sistem funkcioniše bez restrikcija vode i na visokim temperaturama, a kvalitet vode je konstantno zadovoljavajući. Voda se koristi bez kondicioniranja, osim dezinfekcije hlorisanjem koja se vrši iz preventivnih razloga. Eksploatacioni bunari su smješteni u ograđenoj neposrednoj zaštitnoj zoni u kojoj se vrlo disciplinovano sprovode sve propisane mjere sanitarne zaštite.Zadatak društva je da u narednom periodu apelujući na svijest građana i usavršavajuči svoju osnovnu djelatnost zaštiti izvorište od zagađenja jer naši kapaciteti ukoliko se budu pravilno koristili mogu čistom i zdravom vodom snabdijevati regiju cijele sjeveroistočne Bosne.