Vodovodna saglasnost

Dokumenta potrebna za pribavljanje vodovodne saglasnosti:

1. Rješenje o urbanističkoj saglasnosti

2. Glavni projekat objekta za koji se traži saglasnost

3. Dokaz identiteta investitora iz urbanističke saglasnosti (kopija lične karte za fizička lica ili kopija upisa u sudski registar za pravna lica odnosno potvrda o JIB-u)

4. Za izbjegla i raseljena lica dokument koji potvrđuje njihov status

pdfZahtjev za izdavanje vodovodne saglasnosti