Quality control for drinking water

 

Zdravstvena ispravnost vode za piće jedan je od osnovnih preduslova dobrog zdravlja i jedan od osnovnih pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva, higijensko-epidemiološke situacije kao i socio ekonomskog stanja jedne zemlje. U cilju zaštite i unapređenja javnog zdravlja, potrebno je obezbjediti dovoljne količine zdravstveno ispravne vode za piće, pristup vodi za piće kao i njenu bezbjednost.

Odgovornost da do korisnika stigne zdravstveno ispravna voda za piće nameće potrebu svakodnevnog ispitivanja vode kako izvorišta tako i distributivne mreže, u laboratoriji Društva, koja je prostorno, kadrovski i tehnički opremljena za vršenje osnovnih fizičko-hemijskih i mikrobioloških analiza.

 

laboratorija

 

Pored interne kontrole, vrši se kontrola kvaliteta od strane Javno zdravstvene ustanove, po osnovu zahtjeva osnovnog i periodičnog pregleda, Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Sl. Glasnik Republike Srpske br. 88/17).
U vlastitoj laboratoriji godišnje se analizira preko 2600 uzoraka vode po osnovu osnovnih fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara, dok se u laboratorijama Instituta za javno zdravstvo po osnovu parametara osnovnog i periodičnog pregleda (Zvornik, Banja luka, Beograd) analizira oko 450 uzoraka.
Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja pokazuju da voda za piće zadovoljava zahtjeve Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju u pogledu fizičko-hemijskih, mikrobioloških, bioloških i radioloških parametara.
Primjedbe ili određena zapažanja mogu se prijaviti na telefon broj 055/226-460 lokal 68.