Обавјештења о јавним набавкама

 

Активне набавке:

Јавне набавке за 2020. годину

PDFНабавка услуге мјерење ефикасности постројења за третман отпадних вода

PDFНабавка услуге одржавања возила

Јавне набавке за 2019. годину

PDF Набавка горива – Информација о преговарачком без објаве и тендерска документација

PDFГодишњи позив за услуге по правилнику Анекс II дио Б

PDFНабавка услуга Анекс II дио Б услуге

PDFНабавка услуге лабораторијског испитивања здравствене исправности воде за пиће по основу периодичног прегледа

PDFНабавка – поправка оштећеног асфалтног коловоза

PDFНабавка ХТЗ опреме

PDFНабавка шљунка, пијеска и готовог бетона

PDFНабавка горива

PDFОдлука о поништењу поступка јавне набавке услуге лаборатиријског испитивања

PDFОдлука о поништењу поступка јавне набавке опреме за детекцију мрежног цурења

PDFОдлука о обустави поступка јавне набавке рачунара и рачунарске опреме

PDFНабавка смјесе за заптивање поклопаца на шахтовима канализације

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге одржавање апликација опреме

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке рачунара и рачунарске опреме

PDFПериодична анализа

PDFНабавка рачунара

PDFНабавка водоводних арматура

PDFНабавка рачунара

PDFИНФОРМАЦИЈА О ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АПЛИКАЦИЈА

PDFУслуге одржавања апликација

PDFНабавка грађевинског материјала

PDFНабавка хотелских и угоститељских услуга

PDFНабавка канализационих цијеви

PDFИнформација о преговарачком поступку за дезинфекционо средство

PDFПосебна одлука јавне набавке средстава за бактериолошку дезинфекцију и детерџената за прање и испирање водоводних инсталација

PDFNабавка поцинчани и месингани фитинзи и вентили

PDFНабавка ливено жељезних фазонских комада за радни притисак спојнице

PDFНабавка опреме за лоцирање цурења на мрежи

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача – одржавање возила Друштва

PDFНабавка преговарачки дугорочни кредит

PDFОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАСТАВКУ ПОСТУПКА И ИЗМЈЕНИ ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ након Закључка КРЖ

PDF Одлука о избору најповољнијег понуђаћа у поступку набавке водоводних ПЕ цијеви и водоводног ПЕ спојног материјала

PDFПреговарачки поступак набавка услуге кредитног задужењаа

PDFНабавка водомјера и резервних дијелова 2019

PDFНабавка услуге ремонта специјалног возила и поправка других уочених недостатака

PDFНабавка водоводних ПЕ цијеви и водоводног ПЕ спојног материјала

PDFНабавка грађевинског материјала 2019

PDFОдлука о обустави поступка јавне набавке

PDFОдлука о избору најповољнијег понуђача

PDFНабавка возила финансијски лизинг  2019 

PDFНабавка канцеларијског материјала -измјена- 

PDFОбразац праћења реализације уговора за 2018. годину

PDFПлан набавке за 2019 годину

PDFНабавка канцеларијског материјала

PDFНабавка за -ППОВ- мјерење ефикасности

PDFГодишњи позив за услуге Анекса II дио Б ЗЈН

PDFНабавка услуге одржавања возила 2019

 

Јавне набавке за 2018. годину

PDFОдлуке о избору најповољнијег понуђача и поништења 2018

PDFНабавка шљунка, пијеска и готовог бетона 2018

PDFНАБАВКА ПОПРАВКА ОШТЕЋЕНОГ АСФАЛТНОГ КОЛОВОЗА 2018

PDFНабавка ХТЗ опреме

PDFНабавка кредита ОП/84

PDFНабавка основна анализа воде

PDFНабавка горива 2018

PDFНабавка периодичне анализе воде

PDFITQ for Orgnization of educational-entertaining events within the project The water is life

PDFНабавка екстерна ревизија

PDFПОЗИВ ЗА ХОТЕЛСКЕ И РЕСТОРАНСКЕ УСЛУГЕ СА ОПЦИЈОМ ЗА ПРЕГОВОРЕ

PDFНабавка средства хигијене

PDFНабавка хотелско-угоститељских услуга

PDFНабавка ППР цијеви и фитинга

PDFITQ IN PROJECT THE WATER IS LIFE- GRANT AGREEMENT NO. 52.4

PDFНАБАВКА РЕАГЕНАСА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПАРАМЕТАРА У ОТПАДНИМ ВОДАМА НА УРЕЂАЈИМА ХАЦХ 2018

PDFНабавка ППР цијеви и фитинга

PDFНабавка услуге машинског ископа и затрпавања ровова

PDFДокументација по питањима са портала за набавку кредитног задужења

PDFНабавка кредита 2018

PDFНабавка услуге одржавање возила

PDFНабавка студије  унапређења управљана изворштем Грмић

PDFНабавка поцинчани и месингани фитинзи и вентили

PDFНабавка специјалног возила – финанскијски лизинг

PDFНабавка ППР цијеви и фитинга

PDFПозив за набавку стручних здравствених услуга у области заштите здравља

PDFНабавка водомјера и резервних дијелова 2018.

PDFНабавка водоводних арматура за 2018.

PDFНабавка за ППОВ

PDFНабавка радова асфалтирања платоа у Хасама 2018 

PDFНабавка средстава хигијене и напитака за 2018

PDFПозив за доставу понуда по Правилнику о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама

PDFПозив за услуге по Правилнику о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама 

PDFПлан набавке за 2018. годину 

PDFОбразац праћења реализације уговора за 2017 годину 

Јавне набавке за 2017. годину

PDFОдлуке о додјели уговора и поништењу-2017

PDFНабавка катјонског флокуланта

PDFНабавка револвинг кредита 2017

PDFНабавка шљунка, пијеска и готовог бетона

PDFНабавка грађевинског материјала

PDFНабавка канцеларијског материјала

PDFНабавка ливених жељезних комада

PDFНабавка горива

PDFНабавка хлора и бб боца

PDFНабавка радне машине – финансијски лизинг

PDFНабавка поправка оштећеног асфалтног коловоза

PDFНабавка ХТЗ опреме

PDFНабавка полимјера поновљени поступак

PDFНабавка услуге дораде апликације

PDFПозив за доставу понуду за израду Извјештаја

PDFНабавка ПЕ цијеви

PDFНабавка рекламне услуге 

PDFНабавка периодичне анализе воде 

PDFНабавка основна анализа 

PDFНабавка услуге уређења дијела терена изворишта Грмић 

PDFНабавка хотелско угоститељских услуга

PDFПозив за доставу понуда за набавку адвокатски услуга

PDFНавка услуге ауто превоза вишка материјала и услуге машинског ископа и затрпавање ровова

PDFНабавка полимјера 

PDFНабавка водомјера

PDFНабавка кориштеног комби возила 

PDFОдлука о додјели уговора о јавној набавци услуге посредовања, запошљавања и осигурања особља Анекс II дио Б

PDF Посебан поступак анекс II Услуга запосљавања

Јавне набавке за 2016. годину

PDFПозив за услуге по Правилнику о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса дио Б Закона о јавним набавкама

PDFОдлука о поништењу одлуке о додјели уг. поступка полимјери

PDFОдлука о обустави јавне набавке средстава хигијене

PDFПозив за услуге из Анекса дио БЗЈН

PDFФорма реализације уговора

PDFФорма реализације уговора у 2016.

PDFПраћење реализације уговора у 2015 години

План набавке:

PDFДинамика плана набавке за 2017

PDFОдлуке о покретању поступка

Akтивне набавке:

PDFОпште обавјештење о набавци за пројекат проширења канализационе мреже

PDFНабавка револвинг кредита

PDFНабавка хемикалија

PDFНабавка рачунара и рачунарске опреме

PDFНабавка средстава хигијене и напитака

PDFНабавка радова поправка оштећеног асфалта

PDFНабавка ХТЗ опреме

PDFНабавка екстерна ревизија 2016

PDFНабавка грађевинског материјала 

PDFOП-Набавка горива

PDFИзмјењена тендерска документација за набавку флокуланта

PDFНабавка канцеларијског материјала

PDFНабавка шљунка и пјеска

PDFНабавка флокуланата

 PDFНабавка хотелских и ресторанских услуга

PDFНабавка рекламних услуга и услуге маркетинга

PDFИзмјена позива за адвокате

PDFПосебан поступак адвокати

PDFИзвјштај проведених набавки

PDFОбразац изјава по новом ЗЈН

А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина - Сва права су задржана.